Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень

O. G. Baybuz, M. G. Sidorova

Анотація


Кластерний аналіз є актуальним напрямом інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Застосування методів кластеризації дозволяє зрозуміти структуру багатовимірних даних; спростити подальшу обробку, використовуючи різні методи аналізу для кожного кластера; скоротити вихідну вибірку даних, залишивши по одному найбільш типовому представнику кожної групи; виявити новизну, нетипові об’єкти, які не вдається приєднати до жодного з класів; сформулювати або перевірити гіпотези на підставі отриманих результатів. Запропоновано новий підхід до виділення груп об’єктів, схожих між собою за набором ознак, які змінюються у часі. Розроблено інформаційну технологію оцінки якості й підвищення стійкості кластеризації. Представлено результати практичної реалізації запропонованої технології на даних гідрохімічного моніторингу водних об’єктів у районі з підвищеним техногенним навантаженням.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mandel' Y.D. Klasternyy analiz. — M.: Statystyka, 1988. — 176 s.

Аyvazyan S.А., Bezhayeva Z.I., Staroverov O.V. Klassifikatsiya mnogomernykh. — M.: Statistika, 1974. — 240 s.

Jain A.K. Data clustering: 50 years beyond K-means // Pattern Recognition Letters. — 2010. — 31(8). — P. 651–666.

Mirkin B.G. Metody klaster-analiza dlya podderzhki prinyatiya resheniy: obzor. — M.: Izd. dom NIU "Vysshaya shkola ekonomiki", 2011. — 88 s.

Berikov V.S., Lbov G.S. Sovremennyye tendentsii v klasternom analize // Vserossiyskiy konkursnyy otbor obzorno-analiticheskikh statey po prioritetnomu napravleniyu "Informatsionno-telekommunikatsionnyye sistemy", 2008. — 26 s.

Halkidi M., Batistakis Y., Vazirgiannis M. On Clustering Validation Techniques // Journal of Intelligent Information Systems. — 2011. — 17, Issue 2–3. — Р. 107–145.

Milligan G., Cooper M. An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set // Psychometrika. — 1985. — 50, № 2. — Р. 159–179.

Emel’yanenko T.G., Zberovskiy А.V., Pristavka А.F., Sobko B.E. Prinyatiye resheniy v sistemakh monitoringa. — D.: RIK NGU, 2005. — 224 s.

Babak V.P., Bilets'kyy A.Ya., Prystavka O.P., Prystavka P.O. Statystychna obrobka danykh. — K.: MIVVTs, 2001. — 388 s.

Sarumathi S., Shanthi N., Santhiya G. A Survey of Cluster Ensemble // International Journal of Computer Applications. — 2013. — 65, №.9. — P. 8–11.

Biryukov А.S., Ryazanov V.V., SHmarov А.S. Resheniye zadach klasternogo analiza kollektivami algoritmov // ZHurnal vychislitel’noy matematiki i matematicheskoy fiziki. — 2008. — 48, № 1. — C. 176–192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мандель И.Д. Кластерний аналіз. — М.: Статистика, 1988. — 176 с.

2. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных. — М.: Статистика, 1974. — 240 с.

3. Jain A.K. Data clustering: 50 years beyond K-means // Pattern Recognition Letters. — 2010. — 31(8). — P. 651–666.

4. Миркин Б.Г. Методы кластер-анализа для поддержки принятия решений: обзор. — М.: Изд. дом НИУ "Высшая школа экономики", 2011. — 88 с.

5. Бериков В.С., Лбов Г.С. Современные тенденции в кластерном анализе // Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные системы", 2008. — 26 с.

6. Halkidi M., Batistakis Y., Vazirgiannis M. On Clustering Validation Techniques // Journal of Intelligent Information Systems. — 2011. — 17, Issue 2–3. — Р. 107–145.

7. Milligan G., Cooper M. An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set // Psychometrika. — 1985. — 50, № 2. — Р. 159–179.

8. Емельяненко Т.Г., Зберовский А.В., Приставка А.Ф., Собко Б.Е. Принятие решений в системах мониторинга. — Д.: РИК НГУ, 2005. — 224 с.

9. Бабак В.П., Білецький А.Я., Приставка О.П., Приставка П.О. Статистична обробка даних. — К.: МІВВЦ, 2001. — 388 с.

10. Sarumathi S., Shanthi N., Santhiya G. A Survey of Cluster Ensemble // International Journal of Computer Applications. — 2013. — 65, №.9. — P. 8–11.

11. Бирюков А.С., Рязанов В.В., Шмаров А.С. Решение задач кластерного анализа коллективами алгоритмов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2008. — 48, № 1. — C. 176–192.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.