Становлення і горизонти цифрової науки

M. Z. Zgurovsky, A. I. Petrenko

Анотація


У сучасному світі наука і високі технології все активніше вторгаються у простір повсякденної реальності, впливають на взаємодію людини з навколишнім сере-довищем, стрімко змінюють образ сучасного суспільства, посилюючи і ускладнюю-чи комунікації, відкривають нові можливості використання зовнішніх та внутрішніх ресурсів. Розглянуто та узагальнено особливості сучасного стану науки в суспільстві, основним чинником успіху якої є швидкий розвиток нових комп’ютерних технологій, що призводять до створення складних і потужних розподілених систем або обчислювальних грід-інфраструктур, які забезпечують засоби високопродуктивних обчислень, швидкий доступ до величезних наборів даних та ефективні комунікації. Така наука, що отримала назву "цифрової науки", спирається на використання електронних інфраструктур, на послуги та інструментарій для обробки даних і проведення ресурсномістких досліджень у віртуальних та розподілених середовищах, заснованих на ІКТ у поєднанні з можливостями відкритості та співпраці через інтернет. Крім того, складовими частинами цієї електронної інфраструктури є унікальні наукові інструменти — надпотужні електронні мікроскопи, прискорювачі елементарних частинок, складне медичне обладнання тощо. Новий інструментарій та нові дослідницькі методи дозволяють не тільки проводити дослідження більш ефективно, але і створювати нові напрями науки та досліджень, які є більш відкритими, більш глобальними і загальними, більш творчими і більш близькими до суспільства. Рис.: 3. Бібліогр.: 38 назв.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Nielsen M. Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011. — 272 p.

Shlyakh do Yevropeys'koho hrid / Pid redaktsiyeyu Zahorodn'oho A.H., Z·hurovs'koho M.Z. — Kyyiv: Politekhnika, 2013. — 258 s.

Z·hurovs'kyy M.Z., Petrenko A.I. Na shlyakhu do ekzabaytnoho informatsiynoho seredovyshcha e-nauky. — http://www.hpc-ua.org/hpc-ua-11/files/proceedings/1.15(84). pdf/.

Z·hurovs'kyy M.Z., Petrenko A.I. Grid-tekhnolohiyi dlya e-nauky i osvity // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2009. — #2. — S.10–17.

Getov V. e-Science: The Added Value for Modern Discovery. — www.computer.org/.../mco2008110030.html/.

European Grid Infrastructure. — www.egi.eu/.

Hrid-nfrastruktura Ukrayiny: kerivnytstvo Hrid. — http://ung.in.ua/.

Kuznetsov S. Perspektivy elektronnoy nauki. — http://citforum.ru/computer/2008-11/.

e-Science Magazine. — http://sciences.adelaide.edu.au/schools-resources/e-science/.

E-Science Grid. — www.escience-grid.org.uk/.

e-ScienceTalk. — www.e-sciencetalk.org/.

Shannon Bohle. What is E-science and How Should it be Managed? —http://www.scilogs.com/scientific_and_medical_libraries/what-is-e-science-andhow-should-it-be-managed/.

e-Science: Harnessing the power of the internet for environmental research. —http://www.nerc.ac.uk/research/funded/programmes/escience/escience.pdf/.

Opening Science / Edited by Sönke Bartling & Sascha Friesike. — Publishing Bartling, 2014. — IX. — 339 p. — http://book.openingscience.org/.

Otkrytaya nauka i otkrytoye obrazovaniye. — http://habrahabr.ru/post/124383/.

Nauka pod zamkom. Pervaya chast’. — http://habrahabr.ru/post/189944/.

Nauka pod zamkom. Vtoraya chast’ (perevod). — http://habrahabr.ru/post/190046/.

Nielsen M. The future of science. — http://michaelnielsen.org/blog/the-future-ofscience/.

Otkrytaya nauka. — http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221

Center for Open Science. — http://www.centerforopenscience.org/.

Open Science Directory (about 13000 scientific journals). — http://www.opensciencedirectory.net/.

Open Science Data Cloud. — https://www.opensciencedatacloud.org/.

ScienceOpen. — https://www.scienceopen.com/.

The Open Science Repository. — www.open-science-repository.com/.

Consultation on "Science 2.0": Science in Transition. — http://blog.agro-know.com/?p=1780/.

Burgelman J.-C., Osimo D., Bogdanowicz M. Science 2.0 // First Monday. —

— 15, № 7. — http://firstmonday.org/ ojs/index.php/fm/ article/view/2961/2573 #author/.

Greenhalgh L. Science 2.0 emerges on European agenda. Commission plans consultation on "future of science". — http://www.researchresearch.com/index.php?articleId=1341042&option=com_news&template=rr_2col&view=article/.

What’s Science 2.0? // Spreadingscience. — http://www.spreadingscience.com/ourapproach/what-is-science-20/.

Public consultation "Science 2.0: Science in transition" launched. — http://www.cetaf.org/news/public-consultation-science-20-science-transition-launched/.

Greenhalgh L. Science 2.0 emerges on European agenda // Research Europe. — 2014. — № 379. — Р.1–2.

EU Call: Open Digital Science. — http://uelresearch.wordpress.com/ 2014/08/01/eucall-open-digital-science/.

Digital Science. — http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-science/.

Digital Sciences as a key Enabler for Innovation. — http://www.picturelab.tv/2013/01/26/digital-science-overview/.

Presner T.S., Johanson C. The Promise of Digital Humanities: A White Paper. 1–19, 2009. — http://www.digitalhumanities.ucla.edu/.

Svensson P. The Digital Humanities as a Humanities Project // Arts and Humanities in Higher Education, 2012. — 11. — № 1–2. — Р. 42–60.

World Digital Library. — www.wdl.org/.

Pelagesha N. TSifrovaya biblioteka dlya vsey Evropy // Zerkalo nedeli. Ukraina. — № 6. — S. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Nielsen M. Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011. — 272 p.

2. Шлях до Європейського грід / Під редакцією Загороднього А.Г., Згуровського М.З. — Київ: Політехніка, 2013. — 258 с.

3. Згуровський М.З., Петренко А.І. На шляху до екзабайтного інформаційного середовища е-науки. — http://www.hpc-ua.org/hpc-ua-11/files/proceedings/1.15(84). pdf/.

4. Згуровський М.З., Петренко А.І. Grid-технології для е-науки і освіти // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2009. — №2. — С.10–17.

5. Getov V. e-Science: The Added Value for Modern Discovery. — www.computer.org/.../mco2008110030.html/.

6. European Grid Infrastructure. — www.egi.eu/.

7. Грід-нфраструктура України: керівництво Грід. — http://ung.in.ua/.

8. Кузнецов С. Перспективы электронной науки. — http://citforum.ru/computer/2008-11/.

9. e-Science Magazine. — http://sciences.adelaide.edu.au/schools-resources/e-science/.

10. E-Science Grid. — www.escience-grid.org.uk/.

11. e-ScienceTalk. — www.e-sciencetalk.org/.

12. Shannon Bohle. What is E-science and How Should it be Managed? —http://www.scilogs.com/scientific_and_medical_libraries/what-is-e-science-andhow-should-it-be-managed/.

13. e-Science: Harnessing the power of the internet for environmental research. —http://www.nerc.ac.uk/research/funded/programmes/escience/escience.pdf/.

14. Opening Science / Edited by Sönke Bartling & Sascha Friesike. — Publishing Bartling, 2014. — IX. — 339 p. — http://book.openingscience.org/.

15. Открытая наука и открытое образование. — http://habrahabr.ru/post/124383/.

16. Наука под замком. Первая часть. — http://habrahabr.ru/post/189944/.

17. Наука под замком. Вторая часть (перевод). — http://habrahabr.ru/post/190046/.

18. Nielsen M. The future of science. — http://michaelnielsen.org/blog/the-future-ofscience/.

19. Открытая наука. — http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=89974#. VHCFC_l_vso/.

20. Center for Open Science. — http://www.centerforopenscience.org/.

21. Open Science Directory (about 13000 scientific journals). — http://www.opensciencedirectory.net/.

22. Open Science Data Cloud. — https://www.opensciencedatacloud.org/.

23. ScienceOpen. — https://www.scienceopen.com/.

24. The Open Science Repository. — www.open-science-repository.com/.

25. Consultation on "Science 2.0": Science in Transition. — http://blog.agro-know.com/?p=1780/.

26. Burgelman J.-C., Osimo D., Bogdanowicz M. Science 2.0 // First Monday. — 2010. — 15, № 7. — http://firstmonday.org/ ojs/index.php/fm/ article/view/2961/2573 #author/.

27. Greenhalgh L. Science 2.0 emerges on European agenda. Commission plans consultation on "future of science". — http://www.researchresearch.com/index.php?articleId=1341042&option=com_news&template=rr_2col&view=article/.

28. What’s Science 2.0? // Spreadingscience. — http://www.spreadingscience.com/ourapproach/what-is-science-20/.

29. Public consultation "Science 2.0: Science in transition" launched. — http://www.cetaf.org/news/public-consultation-science-20-science-transition-launched/.

30. Greenhalgh L. Science 2.0 emerges on European agenda // Research Europe. — 2014. — № 379. — Р.1–2.

31. EU Call: Open Digital Science. — http://uelresearch.wordpress.com/ 2014/08/01/eucall-open-digital-science/.

32. Digital Science. — http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-science/.

33. Digital Sciences as a key Enabler for Innovation. — http://www.picturelab.tv/2013/01/26/digital-science-overview/.

34. Presner T.S., Johanson C. The Promise of Digital Humanities: A White Paper. 1–19, 2009. — http://www.digitalhumanities.ucla.edu/.

35. Svensson P. The Digital Humanities as a Humanities Project // Arts and Humanities in Higher Education, 2012. — 11. — № 1–2. — Р. 42–60.

36. Журавлева Е.Ю. Современные модели развития гуманитарных наук в цифровой среде. — http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=52/.

37. World Digital Library. — www.wdl.org/.

38. Пелагеша Н. Цифровая библиотека для всей Европы // Зеркало недели. Украина. — № 6. — С. 14.