Decision making during consistent expert estimations of pairwise comparisonsDecision making during consistent expert estimations of pairwise comparisons

Authors

  • N. I. Nedashkovskaya

Abstract

We consider two groups of methods for pairwise comparisons to compute the relative weights of alternative solutions based on expert estimations: the "line" and "triangle" methods. In the "line" methods, the weights of n alternatives are calculated based on n-1 expert estimations of pairwise comparisons made in the scale and assumed full consistency of expert knowledge. The "triangle" methods to calculate weights require an excessive number of n(n-1)/2 expert estimations, which are used to evaluate the consistency of expert knowledge. The results obtained by the two groups of methods were compared. Using a simulation of high expert competence in assessing the alternative solutions by paired comparisons methods under the Saaty scale, the weight errors estimations were calculated using the "triangle" and "line" methods. It is shown that the condition of a complete consistency of expert estimations of paired comparisons, made under the scale, can introduce an additional error during the construction of the paired comparisons matrix and, consequently, into the resulting weights.

References

Saati T.L. Prinyatiye resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: Аnaliticheskiye seti. Izd. 2-e. — M.: Knizhnyy dom "LIBROKOM", 2009. — 360 s.

Saaty T.L. Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary // European Journal of Operational Research. — 2003. — 145, № 1. — P. 85–91.

Pankratova N.D., Nedashkivs'ka N.I. Modeli i metody analizu iyerarkhiy: Teoriya. Zastosuvannya: navch. posib. — K.: Politekhnika, 2010. — 371 s.

Pankratova N., Nedashkovskaya N. The Method of Estimating the Consistency of Paired Comparisons // International Journal "Information Technologies and Knowledge". — 2013. — 7, № 4. — P. 347—361.

Nedashkivs'ka N.I. Metod uz·hodzhenykh parnykh porivnyan' pry otsinyuvanni al'ternatyv rishen' za yakisnym kryteriyem // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2013. — # 4. — S. 67–79.

Totsenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinyatiya resheniy. Аlgoritmicheskiy aspekt. — K.: Nauk. dumka, 2002. — 381 s.

Beynon M.J. Understanding local ignorance and non-specificity within the DS/AHP method of multi-criteria decision making // European Journal of Operational Research. — 2005. — 163, № 2. — P. 403–417.

Nogin V.D. Uproshchennyy variant metoda analiza iyerarkhiy na osnove nelineynoy svertki kriteriyev // ZHurnal vychislitel’noy matematiki i matematicheskoy fiziki. — 2004. — 44, № 7. — S. 1261–1270.

Srdjevic B. Combining different prioritization methods in the analytic hierarchy process synthesis // Computers & Operations Research. — 2005. — 32. — P. 897–1919.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Theoretical and applied problems and methods of system analysis