Прийняття рішень при узгоджених експертних оцінках парних порівнянь

N. I. Nedashkovskaya

Анотація


Розглянуто дві групи методів парних порівнянь для знаходження відносних ваг альтернатив рішень на основі експертних оцінок: методи типу "лінія" і "трикутник". У методах типу "лінія" ваги n альтернатив обчислюються на основі n-1 експертних оцінок парних порівнянь, виконаних у шкалі, і передбачається повна узгодженість знань експерта. Методи типу "трикутник" для обчислення ваг потребують надлишкову кількість n(n-1)/2 експертних оцінок, які використовуються для оцінювання узгодженості знань експерта. Проведено порівняння результатів, отриманих цими двома групами методів. Використовуючи моделювання роботи експерта високої компетентності при оцінюванні альтернатив рішень методами парних порівнянь в шкалі Сааті, отримано оцінки помилок ваг, обчислених методами типу "трикутник" і "лінія". Показано, що умова повної узгодженості експертних оцінок парних порівнянь, виконаних у шкалі, може внести додаткову помилку при побудові матриці парних порівнянь і, як наслідок, у результуючі ваги.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Saati T.L. Prinyatiye resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: Аnaliticheskiye seti. Izd. 2-e. — M.: Knizhnyy dom "LIBROKOM", 2009. — 360 s.

Saaty T.L. Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary // European Journal of Operational Research. — 2003. — 145, № 1. — P. 85–91.

Pankratova N.D., Nedashkivs'ka N.I. Modeli i metody analizu iyerarkhiy: Teoriya. Zastosuvannya: navch. posib. — K.: Politekhnika, 2010. — 371 s.

Pankratova N., Nedashkovskaya N. The Method of Estimating the Consistency of Paired Comparisons // International Journal "Information Technologies and Knowledge". — 2013. — 7, № 4. — P. 347—361.

Nedashkivs'ka N.I. Metod uz·hodzhenykh parnykh porivnyan' pry otsinyuvanni al'ternatyv rishen' za yakisnym kryteriyem // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2013. — # 4. — S. 67–79.

Totsenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinyatiya resheniy. Аlgoritmicheskiy aspekt. — K.: Nauk. dumka, 2002. — 381 s.

Beynon M.J. Understanding local ignorance and non-specificity within the DS/AHP method of multi-criteria decision making // European Journal of Operational Research. — 2005. — 163, № 2. — P. 403–417.

Nogin V.D. Uproshchennyy variant metoda analiza iyerarkhiy na osnove nelineynoy svertki kriteriyev // ZHurnal vychislitel’noy matematiki i matematicheskoy fiziki. — 2004. — 44, № 7. — S. 1261–1270.

Srdjevic B. Combining different prioritization methods in the analytic hierarchy process synthesis // Computers & Operations Research. — 2005. — 32. — P. 897–1919.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. — 360 с.

2. Saaty T.L. Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary // European Journal of Operational Research. — 2003. — 145, № 1. — P. 85–91.

3. Панкратова Н.Д., Недашківська Н.І. Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування: навч. посіб. — К.: Політехніка, 2010. — 371 с.

4. Pankratova N., Nedashkovskaya N. The Method of Estimating the Consistency of Paired Comparisons // International Journal "Information Technologies and Knowledge". — 2013. — 7, № 4. — P. 347—361.

5. Недашківська Н.І. Метод узгоджених парних порівнянь при оцінюванні альтернатив рішень за якісним критерієм // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — №4. — С. 67–79.

6. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. — К.: Наук. думка, 2002. — 381 с.

7. Beynon M.J. Understanding local ignorance and non-specificity within the DS/AHP method of multi-criteria decision making // European Journal of Operational Research. — 2005. — 163, № 2. — P. 403–417.

8. Ногин В.Д. Упрощенный вариант метода анализа иерархий на основе нелинейной свертки критериев // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2004. — 44, № 7. — С. 1261–1270.

9. Srdjevic B. Combining different prioritization methods in the analytic hierarchy process synthesis // Computers & Operations Research. — 2005. — 32. — P. 897–1919.