Some methods for finding effective points of a multi-criteria optimization problem

Authors

  • V. М. Aleksandrova
  • L. О. Sоbolenko

Abstract

Thе paper describes numerous approaches to obtain Pareto-optimal points, based on the reduction of multi-criteria optimization problems to "scalarized" optimization problems with specific objective functions. The sequential optimization of the functions at the fixed values of criteria functions weights allows to select among the many effective solutions, those that satisfy the decision maker. The modification of the linearization method for solving multi-objective optimization problems was proposed. It is based on the discrete minimax problem, which is constructed using criteria and the weights. The original problem of finding the effective point is reduced to the successive solutions of quadratic programming problems. The results of numerical solutions of multiobjective optimization problems by different methods were presented. The performed analysis and comparison of the results of numerical experiments confirm the effectiveness of the proposed method.

References

GermeyYEr YU.B. Vvedeniye v teoriyu issledovaniya operatsiy. — M.: Nauka, 1987. — 384 s.

Podinovskiy V.V., Nogin V.D. Pareto–optimal’nyye resheniya mnogokriterial’nykh zadach. — M.: Nauka, 1982. — 256 s.

Rzhevs'kyy S.V., Aleksandrova V.M. Doslidzhennya operatsiy. — K.: Akademvydav, 2006. — 560 s.

Pshenichnyy B.N. Metod linearizatsii. — M.: Nauka, 1983. — 136 s.

Pshenichnyy B.N., Danilin YU.M. CHislennyye metody v ekstremal’nykh zadachakh. — M.: Nauka, 1975. — 319 s.

Pshenichnyy B.N., Panin V.M., Sobolenko L.А. Metody optimizatsii v ekonomiko-matematicheskom modelirovanii / Pod red. E.G. Gol’shteyna. — M.: Nauka, 1991. — 448 s.

KHimmel’blau D. Prikladnoye nelineynoye programmirovaniye. — M.: Mir, 1975. — 534 s.

Pshenichnyy B.N., Sosnovskiy А.А. Metod linearizatsii dlya resheniya mnogokriterial’noy zadachi optimizatsii // Kibernetika. — 1987. — № 6. — S. 107–109.

Sosnovskiy А.А., Аleksandrova V.M. Neskol’ko primerov resheniya mnogokriterial’noy zadachi optimizatsii // Ispol’zovaniye metodov i informatsionnykh tekhnologiy v tekhnicheskikh i ekonomicheskikh sistemakh. — K.: IK АN Ukrainy, 1992. — S. 17–23.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Methods of optimization, optimum control and theory of games