Альтернативні моделі оптимального розвитку виробничих систем в умовах невизначеності

Т. M. Borovska, P. V. Severilov, Y. P. Khomyn

Анотація


Запропоновано новий підхід до побудови математичних моделей функціонування і розвитку виробничих систем, як цілісних систем моделей, які призначено для розрахунків майбутнього стану на базі існуючих технологій і продуктів виробництва, а також для досліджень на моделях виробництв, які тільки створюються. Створено систему моделей на базі трирівневої декомпозиції: структурної, функціональної і редукційної. Розроблено ряд робочих моделей для задач оптимального функціонування і розвитку виробничих систем. Ці моделі відносяться до різних структурних класів моделей функціонування і розвитку: моделі оптимального розвитку на базі варіаційної задачі розвитку з інтегральним критерієм першого роду і невизначеностями, заданими статистичними характеристиками; моделі функціонування і розвитку системи виробників деякого сегменту виробництва, в середовищі якої знаходиться виробнича система, що досліджується, а невизначеності генеруються активним оточенням. Результати моделювання відтворюють відомі характеристики реальних виробничих систем.

Повний текст:

PDF

Посилання


Z·hurovs'kyy M.Z., Pankratova N.D. Systemna stratehiya tekhnolohichnoho peredbachennya v innovatsiyniy diyal'nosti // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2003. — # 3. — S. 7–24.

Mesarovich M.D., Mako Z., Takakhara M. Teoriya iyerarkhicheskikh mnogourovnevykh sistem. — M.: Mir, 1973. — 310 s.

Glushkov V.M., Ivanov V.V., YAnenko V.M. Modelirovaniye razvivayushchikhsya sistem. — K.: Tekhnika, 1975. — 390 s.

Borovs'ka T.M., Kolesnyk I.S., Severilov V.A. Metod optymal'noho ahrehuvannya v optymizatsiynykh zadachakh: monohrafiya. — Vinnytsya: UNIVERSUM–Vinnytsya, 2009. — 229 s.

Borovs'ka T.M., Bad'ora S.P., Severilov V.A., Severilov P.V. Modelyuvannya i optymizatsiya protsesiv rozvytku vyrobnychykh system z urakhuvannyam vykorystannya zovnishnikh resursiv ta efektiv osvoyennya: monohrafiya; za zah. red. T. M. Borovs'koyi. — Vinnytsya: VNTU, 2009. — 255 s.

Borovs'ka T.M., Severilov P.V. Modelyuvannya i optymizatsiya system vyrobnytstva biohazu // Naukovi pratsi VNTU. — 2009. — # 2. — http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-2/2009-2.html.

Dubovoy V.M., Kovalyuk O.O. Modeli pryynyattya rishen' v upravlinni rozpodilenymy dynamichnymy systemamy: monohrafiya. — Vinnytsya: UNIVERSUM–Vinnytsya, 2008. — 185 s.

Peshel’ M. Modelirovaniye signalov i sistem. — M.: Mir, 1981. — 286 s.

Opoytsev V.I. Ravnovesiye i ustoychivost’ v modelyakh kollektivnogo povedeniya. — M.: Nauka, 1977. — 346 s.

Bellman R., Gliksberg I., Gross O. Nekotoryye voprosy matematicheskoy teorii upravleniya. — M.: Izd-vo IL, 1962. — 233 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Системна стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 7–24.

2. Месарович М.Д., Мако З., Такахара М. Теория иерархических многоуровневых систем. — М.: Мир, 1973. — 310 с.

3. Глушков В.М., Иванов В.В., Яненко В.М. Моделирование развивающихся систем. — К.: Техника, 1975. — 390 с.

4. Боровська Т.М., Колесник І.С., Северілов В.А. Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах: монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2009. — 229 с.

5. Боровська Т.М., Бадьора С.П., Северілов В.А., Северілов П.В. Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння: монографія; за заг. ред. Т. М. Боровської. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 255 с.

6. Боровська Т.М., Северілов П.В. Моделювання і оптимізація систем виробництва біогазу // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 2. — http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-2/2009-2.html.

7. Дубовой В.М., Ковалюк О.О. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами: монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. — 185 с.

8. Пешель М. Моделирование сигналов и систем. — М.: Мир, 1981. — 286 с.

9. Опойцев В.И. Равновесие и устойчивость в моделях коллективного поведения. — М.: Наука, 1977. — 346 с.

10. Беллман Р., Гликсберг И., Гросс О. Некоторые вопросы математической теории управления. — М.: Изд-во ИЛ, 1962. — 233 с.