Математична модель надійності для анализу причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням

S. V. Shcherbovskykh

Анотація


Запропоновано математичну модель надійності системи із роздільним навантажувальним резервуванням, призначену для аналізу причин непрацездатності такої системи. Модель сформовано у три етапи. На першому надійність системи математично описано динаміч­ним деревом відмов, особливість якого полягає у тому, що його логічні блоки задають не лише умову непрацездатності системи, а також умови перерозподілу навантаження між елементами. На другому етапі за динамічним деревом відмов побудовано та проаналізовано математичну модель графу станів та переходів системи. На третьому — модель графу перетворено у розщеплену однорідну марковську модель. За результатами обчислення одержано ймовірнісні характеристики множини мінімальних перетинів та встановлено найймовірнішу причину непрацездатності системи. Показано, що зі збільшенням тривалості експлуатування, найймовірніша причина непрацездатності змінюється. Таку поведінку показників надійності системи обумовлено впливом перерозподілу навантаження між елементами, напрацювання яких розподілене за законом Вейбулла.

Повний текст:

PDF

Посилання


Wei-Chang Yeh. A new algorithm for generating minimal cut sets in k-out-of-n networks // Reliability Engineering & System Safety. — 2006. — 91, № 1. — P. 36–43.

Vega M., Sarmiento H.G. Algorithm to evaluate substation reliability with cut and path sets // Industry Applications, IEEE Transactions on. — 2008. — 44, № 6. — P. 1851–1858.

Стефанидин Д.В., Романчук К.Г. Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1 // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 3. — С. 130–141.

Yong Liu, Singh C. Reliability evaluation of composite power systems using Markov cut-set method // IEEE Trans. on Power Systems. — 2010. — 25, № 2. — P. 777–785.

Песчанский А.И. Календарное техническое обслуживание элементов монотонной системы с учетом их минимального аварийного восстановления // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 1. — С. 34–49.

Haitao Guo, Xianhui Yang. Automatic creation of Markov models for reliability assessment of safety instrumented systems // Reliability Engineering & System Safety. — 2008. — 3, № 6. — P. 829–837.

Codetta-Raiteri D. Integrating several formalisms in order to increase Fault Trees’ modeling power // Reliability Engineering & System Safety. — 2011. — 96, № 5. — P. 534–544.

Juan Eloy Ruiz-Castro, Rafael Pérez-Ocón, Gemma Fernández-Villodre. Modelling a reliability system governed by discrete phase-type distributions // Reliability Engineering & System Safety. — 2008. — 93, № 11. — P. 1650–1657.

Chryssaphinou O., Limnios N., Malefaki S. Multi-state reliability systems under discrete time semi-markovian hypothesis // IEEE Trans. on Reliability. — 2011. — 60, № 1. — P. 80–87.

Щербовських С.В. Математичні моделі та методи для визначення характеристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження: монографія — Львів: Львівська політехніка, 2012. — 296 с.

Бобало Ю.Я., Волочій Б.Ю., Лозинський О.Ю., Мандзій Б.А., Озірковський Л.Д., Федасюк Д.В., Щербовських С.В., Яковина В.С. Математичні моделі та методи для аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія. — Львів: Львівська політехніка, 2013. — 300 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ