The planning optimization of tasks distribution and data packets transportation in a distributed computer network

Authors

  • Roman P. Krasniuk Faculty of applied mathematics and computer science of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0860-4813
  • Grygoriy G. Tsegelyk Mathematical modelling of social and economic processes department of the faculty of applied mathematics and informatics of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5826-0628

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.2.08

Keywords:

optimization, distributed computing network, mathematical modeling, numerical algorithms

Abstract

The problems of volume-scheduling of distribution tasks and transportation of data packets in a distributed computing network were studied. The mathematical statement was made, effective computational algorithms were developed, and approximate solutions of these problems were obtained. The efficiency was shown of the proposed computational algorithms to build an approximate solution for single- and multi optimization problems on the basis of a comparative analysis of the application of these algorithms using test examples. The conclusion was made about the time complexity of proposed algorithms.

Author Biographies

Roman P. Krasniuk, Faculty of applied mathematics and computer science of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Roman Petrovych Krasniuk,

MS, Ph.D. student of the mathematical modeling of social and economic processes department of the faculty of applied mathematics and informatics of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Address: 1 Universitetska str., Lviv, 79000, Ukraine

Grygoriy G. Tsegelyk, Mathematical modelling of social and economic processes department of the faculty of applied mathematics and informatics of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Grygoriy Grygorovych Tsegelyk,

doctor of sciences (phys.-math.), the head of the mathematical modelling of social and economic processes department of the faculty of applied mathematics and informatics of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Address: 1 Universitetska str., Lviv, 79000, Ukraine

 

References

Kirik O.Ye. Rozpodil resursiv u rozpodil'chykh systemakh z optymal'nym pererozpodilom navantazhennja postachal'nykiv produktu / O.Ye. Kirik // Systemn doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 4. — S. 38–51.

Pustovojtov P.E. Optimizatsija porjadka peredachi soobschenij v uzlah komp'juternyh setej s uchetom dinamiki trafika / P.E. Pustovojtov, L.G. Raskin // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 3. — S. 53–57.

Aleksandrova V.M. Dejaki metody znakhodzhennja efektyvnykh tochok bahatokryterial'noyi zadachi optymizatsiyi / V.M. Aleksandrova, L.O. Sobolenko // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2014. — № 4. — S. 100–110.

Kussul' N.N. Grid-sistemy dlja zadach isledovanija Zemli. Arhitektura, modeli i tehnologi / N.N. Kussul', A.Ju. Shelestov . — K.: Nauk. dumka. — 2008. — 452 s.

Tsehelyk H.H. Modeljuvannja ta optymizatsija dostupu do informatsiyi fajliv baz danykh dlja odnoprotsesornykh ta bahatoprotsesornykh system / H.H. Tsehelyk. — L'viv: LNU imeni Ivana Franka. — 2010. — 192 s.

Tomashevs'kyj O.M. Informatsijni tekhnolohiyi ta modeljuvannja biznes-protsesiv: navch. posib. / O.M. Tomashevs'kyj, H.H. Tsehelyk, M.B. Viter, V.I. Dubuk. — K.: Vyd-vo "Tsentr uchbovoyi literatury". — 2012. — 296 s.

Aho A.V. Struktury danyh i algoritmy / A.V. Aho, D.E. Honkroft, D.D. Ul'man. — M.: Izdat. dom "Vil'jams", 2003. — 426 s.

Sigal I.H. Vvedenie v prikladnoe diskretnoe programmirovanie: modeli i vychislitel'nye metody / I.H. Sigal, A.P. Ivanova. — M.: Fizmatlit, 2002. — 320 s.

Novykov F.A. Dyskretnaja matematyka dlja prohrammystov / F.A. Novikov. — SPb.: Piter, 2011. — 526 s.

Published

2016-06-21

Issue

Section

Methods of optimization, optimum control and theory of games