DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.2.08

Оптимізація планування розподілу завдань і транспортування пакетів даних у розподіленій обчислювальній мережі

Roman P. Krasniuk, Grygoriy G. Tsegelyk

Анотація


Розглянуто задачі об’ємно-календарного планування розподілу завдань і транспортування пакетів даних у розподіленій обчислювальній мережі. Виконано математичну постановку, сформульовано ефективні обчислювальні алгоритми та отримано наближені розв’язки цих задач. Показано ефективність запропонованих обчислювальних алгоритмів щодо побудови наближеного розв’язку одно- та багатокритеріальних задач оптимізації на основі порівняльного аналізу застосування цих алгоритмів на тестових прикладах. Зроблено висновок про обчислювальну ефективність запропонованих алгоритмів зі збільшенням розмірностей задач.

Ключові слова


оптимізація;розподілена обчислювальна мережа;математичне моделювання;обчислювальні алгоритми

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirik O.Ye. Rozpodil resursiv u rozpodil'chykh systemakh z optymal'nym pererozpodilom navantazhennja postachal'nykiv produktu / O.Ye. Kirik // Systemn doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 4. — S. 38–51.

Pustovojtov P.E. Optimizatsija porjadka peredachi soobschenij v uzlah komp'juternyh setej s uchetom dinamiki trafika / P.E. Pustovojtov, L.G. Raskin // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 3. — S. 53–57.

Aleksandrova V.M. Dejaki metody znakhodzhennja efektyvnykh tochok bahatokryterial'noyi zadachi optymizatsiyi / V.M. Aleksandrova, L.O. Sobolenko // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2014. — № 4. — S. 100–110.

Kussul' N.N. Grid-sistemy dlja zadach isledovanija Zemli. Arhitektura, modeli i tehnologi / N.N. Kussul', A.Ju. Shelestov . — K.: Nauk. dumka. — 2008. — 452 s.

Tsehelyk H.H. Modeljuvannja ta optymizatsija dostupu do informatsiyi fajliv baz danykh dlja odnoprotsesornykh ta bahatoprotsesornykh system / H.H. Tsehelyk. — L'viv: LNU imeni Ivana Franka. — 2010. — 192 s.

Tomashevs'kyj O.M. Informatsijni tekhnolohiyi ta modeljuvannja biznes-protsesiv: navch. posib. / O.M. Tomashevs'kyj, H.H. Tsehelyk, M.B. Viter, V.I. Dubuk. — K.: Vyd-vo "Tsentr uchbovoyi literatury". — 2012. — 296 s.

Aho A.V. Struktury danyh i algoritmy / A.V. Aho, D.E. Honkroft, D.D. Ul'man. — M.: Izdat. dom "Vil'jams", 2003. — 426 s.

Sigal I.H. Vvedenie v prikladnoe diskretnoe programmirovanie: modeli i vychislitel'nye metody / I.H. Sigal, A.P. Ivanova. — M.: Fizmatlit, 2002. — 320 s.

Novykov F.A. Dyskretnaja matematyka dlja prohrammystov / F.A. Novikov. — SPb.: Piter, 2011. — 526 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кірік О.Є. Розподіл ресурсів у розподільчих системах з оптимальним перерозподілом навантаження постачальників продукту / О.Є. Кірік // Системн дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 38–51.

2. Пустовойтов П.Е. Оптимизация порядка передачи сообщений в узлах компьютерных сетей с учетом динамики трафика / П.Е. Пустовойтов, Л.Г. Раскин // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 3. — С. 53–57.

3. Александрова В.М. Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації / В.М. Александрова, Л.О. Соболенко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 4. — С. 100–110.

4. Куссуль Н.Н. Grid-системы для задач иследования Земли. Архитектура, модели и технологи / Н.Н. Куссуль, А.Ю. Шелестов . — К.: Наук. думка. — 2008. — 452 с.

5. Цегелик Г.Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних та багатопроцесорних систем / Г.Г. Цегелик. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка. — 2010. — 192 с.

6. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук. — К.: Вид-во "Центр учбової літератури". — 2012. — 296 с.

7. Ахо А.В. Структуры даных и алгоритмы / А.В. Ахо, Д.Э. Хонкрофт, Д.Д. Ульман. — М.: Издат. дом "Вильямс", 2003. — 426 с.

8. Сигал И.Х. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные методы / И.Х. Сигал, А.П. Иванова. — М.: Физматлит, 2002. — 320 с.

9. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. — СПб.: Питер, 2011. — 526 с.