Complex evaluation of the complex hierarchical-network systems. Part II. Local and forecasting evaluation

Authors

  • D. O. Polishchuk Відокремлений підрозділ "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів, Ukraine
  • O. D. Polishchuk Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Ukraine
  • M. S. Yadzhak Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Ukraine

Abstract

Methods of complex deterministic evaluation of the complex systems with the hierarchical-network structure are proposed, whose components are the local, forecasting, aggregative, and interactive analysis methods of the state, quality of functioning, and interaction of objects in the system at all hierarchical levels. The local and forecasting evaluation methods of behavior of system’s elements characteristics are described. These methods are the basis for the following construction of generalized conclusions about the system's state and the quality of its functioning. The proposed refined points-based evaluation scale allows not only to determine the quality of an element, but also to partly establish the reasons for detected deficiencies. The forecasting analysis allows to preempt and to respond in a timely manner to the possibility for an element surpassing "the safety threshold". Means for visualization of the local and forecasting evaluations of system’s elements are proposed that can timely react to detected or potential drawbacks. The effectiveness of the proposed methods is illustrated by an example that analyses the quality of rolling stock and infrastructure objects of the rail transport system of Ukraine.

Author Biographies

D. O. Polishchuk, Відокремлений підрозділ "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів

Поліщук Дмитро Олександрович,

інженер з програмного забезпечення комп’ютерів відокремленого підрозділу "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів

O. D. Polishchuk, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

Поліщук Олександр Дмитрович,

старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, старший науко- вий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Під- стригача НАН України, Львів

M. S. Yadzhak, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

Яджак Михайло Степанович,

старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

References

Solomenko N.S. Аkademik Аleksey Nikolayevich Krylov — vydayushchiysya matematik, mekhanik i korablestroitel’ // Vestnik АN SSSR. — 1988. — № 12. — S. 70–79.

Polishchuk D.O., Polishchuk O.D., Yadzhak M.S. Kompleksnoye determinirovannoye otsenivaniye slozhnykh iyerarkhicheski-setevykh sistem. CHast’ I. Opisaniye metodiki // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2015. — # 1. — S. 21–31.

Polishchuk D.O., Polishchuk O.D., Yadzhak M.S. Porivnyannya metodiv otsinyuvannya skladnykh system // Vidbir i obrobka informatsiyi. — 2010. — Vyp. 32 (108). — S. 110–118.

Bloom M., Fischer J., Orme J. Evaluating practice. — Allyn and Bacon, 2006. — 488 p.

Patton M.Q. How to use qualitative methods in evaluation. — Sage Publications, 1987. — 490 p.

Hwang C.L., Tillman F.A., and Lee J. System-reliability evaluation techniques for complex/ large systems. A review // IEEE Transactions, Reliability. — 1981. — 30.5. — P. 416–423.

Kalashnikov V.V. Slozhnyye sistemy i metody ikh analiza. — M.: Znaniye, 1980. — 211 s.

ZHeleznov I.G., Semёnov G.P. Kombinirovannaya otsenka kharakteristik slozhnykh sistem. — M.: Mashinostroyeniye, 1978. — 56 s.

Dubov YU.А., Travkin S.I., YAkimets V.N. Mnogokriterial’nyye modeli formirovaniya i vybora variantov sistem. — M.: Nauka, 1986. — 354 s.

Diligenskiy N.V., Dymova L.G., Sevast’yanov P.V. Nechetkoye modelirovaniye i mnogokriterial’naya optimizatsiya proizvodstvennykh sistem v usloviyakh neopredelennosti: tekhnologiya, ekonomika, ekologiya. — M.: Mashinostroyeniye, 2004. — 458 s.

Polishchuk D.O. Model' lokal'noho otsinyuvannya stanu elementiv koliynoho hospodarstva Ukrzaliznytsi // Visnyk Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu imeni ak. V. Lazaryana. — 2012. — Vyp. 41. — S. 158–166.

Polishchuk O. Optimization of estimation of man’s musculoskeletal system // Computer Mathematics and Calculation Optimization. — 2001. — 2. — P. 360–367.

KHovanov E.V. Matematicheskiye osnovy teorii shkal izmereniya kachestva. — L.: LGU, 1982. — 412 s.

Polishchuk D., Polishchuk O. About evaluation of complex dynamical systems // Journal of Complex Systems. — 2013, Article ID 204304, 6 p.: — http://dx.doi.org/ 10.1155/2013/ 204304.

Kreynis Z.L., Korsh·chnova N.P. Tekhnicheskoye obsluzhivaniye i remont zheleznodorozhnogo puti. — M.: UMK MPSR, 2001. — 768 s.

Аzgal’dov G.G., Аzgal’dova L.А. Kolichestvennaya otsenka kachestva. — M.: Statistika, 1971. — 348 s.

Matveyev А.P., Tilevich M.E. Metodika otsenki i prognozirovaniya tekhnicheskogo urovnya promyshlennoy produktsii // Metodologiya i praktika otsenki kachestva produktsii. — 1988. — Vyp. 2. — S. 38–42.

Krut’ko V.N., Slavin M.B., Smirnova T.M. Matematicheskiye osnovaniya gerontologii: Obshchaya teoriya zdorov’ya; teoriya nadёzhnosti v zhivykh i nezhivykh sistemakh; sovremennyye metody analiza biologicheskogo vozrasta, stareniya i prodolzhitel’nosti zhizni. — M.: URSS. ru, 2002. — 384 s.

Lichtberger B.W. Kostensenkung durch qualitatsvorrat in der fahrweginstandhaltung // Der Eisenbahningenieur. — 1999. — 50, № 1. — P. 39–42.

Polishchuk D.O. Model' lokal'noho otsinyuvannya stantsiynoho hospodarstva Ukrzaliznytsi // Zb. nauk. prats' IV Konf. molodykh uchenykh iz suchasnykh problem mekhaniky i marematyky im. ak. Ya.S. Pidstryhacha. — 24–27 travnya 2011 r. — L'viv. — S. 178–181.

Kreynis Z.L., Korsh·chnova N.P. Tekhnicheskoye obsluzhivaniye i remont zheleznodorozhnogo puti. — M.: UMK MPSR, 2001. — 768 s.

Norros L., Saviola P. Usability evaluation of complex systems. A literature review. — Helsinki: STUK, 2004. — 44 p.

Polishchuk А.D., Polishchuk D.А. Otsenka kachestva obrabotki potokov v uzlakh setevykh struktur // Acta Universitatis Pontica Euxinus. — 2013. — Special Number. — 2. — P. 443–445.

Polishchuk D., Polishchuk O., Yadzhak M. Solution of some problems of evaluation of the complex systems // Proc. of the 15th Int. conf. on automatic control, 23–26 September 2008. — Odesa: ONMA. — P. 968–976.

Bar-Yam Y. About engineering complex systems: Multiscale analysis and evolutionary engineering // Engineering Self-Organising Systems: Methodologies and Applications. — Springer, 2005. — Р. 16–31.

Polishchuk D., Yadzhak M. Vykorystannya chasovykh ryadiv dlya prohnozuvannya otsinky yakosti funktsionuvannya skladnykh system // Zb. prats' Mizhn. nauk.konf. "Suchasni problemy mekhaniky i matematyky". — 25–29 travnya 2008. — L'viv. — T. 3. — S. 38–40.

Ofitsiynyy sayt kompaniyi "Hyundai Rotem". — https://www. hyundai-rotem.co.kr.

Dubets'ka O. Ukrzaliznytsya vypuskaye na koliyi konkurenta Hyundai. — https://www.real-economy.com.ua/publication/22/34408.html.

Pokupku Hyundai priznali glavnoy oshibkoy 2012 goda. — http://kp.ua/life/372536-pokupku-Hyundai-pryznaly-hlavnoi-oshybkoi-2012-hoda.

Published

2015-06-22

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems