Еволюція об’єкта дослідження із залученням модифікованого методу морфологічного аналізу

I. O. Savchenko

Анотація


Розглянуто способи врахування параметра часу у ході застосування модифікованого методу морфологічного аналізу для обчислення ймовірностей альтернатив параметрів об’єкта. Розглянуто квазістатичну постановку задачі, що враховує такі фактори змін з часом, як події і тенденції. Наведено спосіб врахування таких факторів у рамках морфологічної таблиці і недоліки його використання. Представлено розроблений прийом врахування подій і тенденцій як зовнішніх відносно морфологічної таблиці елементів, що вносять масштабні коефіцієнти в задачу модифікованого методу морфологічного аналізу. Показано розв’язок задачі вивчення еволюції об’єкта з урахуванням змін у часі. Розглянуто питання супроводження морфологічної моделі і наведено прийоми забезпечення її актуальності на проміжку часу.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zgurovskiy M.Z., Pankratova N.D. Sistemnyy analiz: problemy, metodologiya, prilozheniya. — K.: Nauk. Dumka, 2011. — 728 s.

Savchenko I.O. Metodolohichne i matematychne zabezpechennya rozv"yazannya zadach peredbachennya na osnovi modyfikovanoho metodu morfolohichnoho analizu // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2011. — # 3. — S. 18−28.

Ritchey T. Futures Studies using Morphological Analysis // Adapted from an article for the UN University Millennium Project: Futures Research Methodology Series. — 2005. — Р. 14. — http://swemorph.com/pdf/futures.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. Думка, 2011. — 728 с.

2. Савченко І.О. Методологічне і математичне забезпечення розв’язання задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного аналізу // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 3. — С. 18−28.

3. Ritchey T. Futures Studies using Morphological Analysis // Adapted from an article for the UN University Millennium Project: Futures Research Methodology Series. — 2005. — Р. 14. — http://swemorph.com/pdf/futures.pdf.