The nature of connectedness of the safety system elements of hydraulic structures

Authors

  • A. B. Kachinskiy професор кафедри інформаційної безпеки Фізико- технічного інституту НТУУ "КПІ", Київ, Ukraine
  • N. V. Agarkova науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Ukraine

Abstract

In this work applications of structural analysis methods for hydraulic structures (HS) system security were reviewed. The basic principles of security connectivity model creation were presented with help of the Q-analysis on the examples of two sets: the set of threats and the set of security actions. The connectedness of elements of this system was investigated, numerical values of eccentricities and p-holes were calculated, and the degree of complexity of security system elements was analyzed. If a system property of security is taken into account, it can be concluded that the set of threats and the set of security actions are connected and create the basis for the security system.

Author Biographies

A. B. Kachinskiy, професор кафедри інформаційної безпеки Фізико- технічного інституту НТУУ "КПІ", Київ

Качинський Анатолій Броніславович, професор, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційної безпеки Фізико- технічного інституту НТУУ "КПІ", Київ

N. V. Agarkova, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Агаркова Наталія Володимирівна, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

References

Malik L.K. Faktory riska povrezhdeniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy. – M: Nauka, 2005. – 354 s.

Nosova O.N., Аleksandrovskaya E.K. K voprosu kontrolya za nadёzhnost’yu i bezopasnost’yu ekspluatiruyemykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy // Meteorologiya i gidrologiya. – 1999. – № 1. – C. 21–26.

Atkin R.H. Mathematical structure in human affairs. – London: Heinemann Educational Books, 1973. – 142 p.

Kasti Dzh. Bol’shiye sistemy. Svyaznost’, slozhnost’ i katastrofy. – M.: Mir, 1982. – 216 s.

Nechiporenko V.I. Strukturnyy analiz i metody postroyeniya nadezhnykh sistem. – M., Sov. radio, 1968. – 255 s.

Zakon Ukrayiny "Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny" // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2003. – # 39. – S. 351.

Bek U. CHto takoye globalizatsiya? Oshibki globalizma – otvety na globalizatsiyu. – M.: Progress-Traditsiya, 2001. – 304 s.

Vozzhennikov А.V. Natsional’naya bezopasnost’: teoriya, praktika, strategiya. – M.: NPO "MODUL’’", 2000. – 240 s.

Upravleniye riskom: Risk. Ustoychivoye razvitiye. Sinergetika. – M.: Nauka, 2000. – 431 s.

Horbulin V.P., Kachyns'kyy A.B. Systemno-kontseptual'ni zasady stratehiyi natsional'noyi bezpeky Ukrayiny. – K.: DP "NVTs "Yevroatlantykinform", 2007. – 592 s. 11. Etkin R. Gorodskaya struktura // Matematicheskoye modelirovaniye / Pod red. Dzh. Endryusa. – M.: Mir, 1979. – S. 234–238.

Published

2015-09-30

Issue

Section

Mathematical methods, models, problems and technologies for complex systems research