Adaptive coordinating control of interacting cognitive maps vertices’ relations in impulse mode

Authors

  • V. D. Romanenko заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Ukraine
  • Y. L. Milyavsky асистент кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Ukraine

Abstract

The paper discusses a control problem of several complex systems described by cognitive maps. In particular, attention is paid to coordination between these systems, i.e. controlling the relations between vertices' coordinates of two complex systems. The stabilizing and coordinating control method for two interacting cognitive maps in impulse process under unknown or varying parameters of the maps was developed. The model of two interacting cognitive maps dynamics was derived. A stabilizing control algorithm for cognitive maps vertices coordinates was proposed. An optimality criterion which accounted for given vertices relations of two maps was introduced, and control method for keeping these relations during an impulse process was developed. Results were verified by two cognitive maps of cooperating banks. Significant stabilization time reduction of vertices coordinates and their relations was achieved.

Author Biographies

V. D. Romanenko, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

Романенко Віктор Демидович, професор, доктор технічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

Y. L. Milyavsky, асистент кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

Мілявський Юрій Леонідович, кандидат технічних наук, асистент кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

References

Roberts F. Discrete Mathematical Models with Applications to Social, Biological, and Environmental Problems. – Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1976. – 559 p.

Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps // International Journal of Man-Machine Studies. – 1986. – 24. – Р. 65–75.

Maksimov V.I. Strukturno-tselevoy analiz razvitiya sotsial’no-ekonomicheskikh situatsiy // Problemy upravleniya. – 2005. – № 3. – S. 30–38.

Аvdeyeva Z.K., Kovriga S.V., Makarenko D.I., Maksimov V.I. Kognitivnyy podkhod v upravlenii // Problemy upravleniya. – 2002. – № 3. – S. 2–8.

Gorelova G.V., Zakharova E.N., Radchenko S.А. Issledovaniye slabostrukturirovannykh problem sotsial’no-ekonomicheskikh sistem. Kognitivnyy podkhod. – Rostov-na-Donu: Izd-vo RGU, 2006. – 332 s.

Romanenko V.D., Milyavskiy YU.L. Obespecheniye ustoychivosti impul’snykh protsessov v kognitivnykh kartakh na osnove modeley v prostranstve sostoyaniy // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. – 2014. – # 1. – S. 26–42.

Romanenko V.D., Milyavskiy YU.L. Stabilizatsiya impul’snykh protsessov v kognitivnykh kartakh slozhnykh sistem na osnove modal’nykh regulyatorov sostoyaniya // Kibernetika i vychislitel’naya tekhnika. – 2015. – Vyp. 179. – S. 43–55.

Boychuk L.M. Sintez koordiniruyushchikh sistem avtomaticheskogo upravleniya. – M.: Energoatomizdat, 1991. – 160 s.

Miroshnik I.V. Soglasovannoye upravleniye mnogokanal’nymi sistemami. – L.: Energoatomizdat, 1990. – 129 s.

Romanenko V.D., Milyavskiy YU.L. Upravleniye sootnosheniyami kooordinat kognitivnoy modeli slozhnoy sistemy pri neustoychivom impul’snom protsesse // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. – 2015. – # 1. – S. 121–129.

Izerman R. TSifrovyye sistemy upravleniya. – M.: Mir, 1984. – 541 s.

Published

2015-09-30

Issue

Section

Methods of system analysis and control in conditions of risk and uncertainty