DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.2.01

Зв’язок мереж Петрі з бездужковим польським записом

Vitaly M. Statkevich

Анотація


Розглянуто мережі Петрі, які породжують мови бездужкового польського запису та оберненого польського запису для пропозиційних формул та арифметичних виразів. Пропозиційні формули можуть містити задану кількість змінних, а арифметичні вирази — змінних та констант. Запропоновано також інгібіторні мережі Петрі для вказаних мов, які дозволяють формувати дійсні числа у двійковому записі з фіксованою точкою у арифметичних виразах. Метод побудови мереж дозволяє використовувати довільні функції заданої арності. Запропоновано кольорову мережу Петрі для обчислення пропозиційних формул в оберненому польському записі. Метод побудови мережі дозволяє застосовувати довільні функції заданої арності з використанням таблиці правдивості відповідної функції.

Ключові слова


мережа Петрі;інгібіторна мережа Петрі;кольорова мережа Петрі;мова мережі Петрі;бездужковий польський запис;обернений польський запис

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Piterson Dzh. Teorija setej Petri i modelirovanie sistem / Dzh. Piterson; per. s angl. — M.: Mir, 1984. — 264 s.

Kotov V.E. Sety Petry / V.E. Kotov. — M.: Nauka. Gl. red. fiziko-mat. lit-ry, 1984. — 160 s.

Aho A. Teorija sintaksicheskogo analiza, perevoda i kompiljatsii. T. 1. Sintaksicheskij analiz / A. Aho, Dzh. Ul'man: per. s angl. — M.: Mir, 1978. — 613 s.

Zajtsev D.A. Ingibitornaja set' Petri, ispolnjajuschaja proizvol'no zadannuju mashinu T'juringa / D.A. Zajtsev // Systemni doslidzhennja ta informatsijn tekhnolohiyi. — 2012. — № 2. — S. 26–41.

Best E. Petri net algebra / E. Best, R. Devillers, M. Koutny. — Berlin: Springer-Verlag, 2001. — 380 p.

Jensen K. Coloured Petri Nets: Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer-Verlag / K. Jensen, L. Kristensen. — Berlin, 2009. — 384 p.

Spektorskij I.Ja. Primenenie setej Petri dlja analiza KS-grammatik / I.Ja. Spektorskij // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2011. — № 4. — S. 129–133.

Jantzen M. Labeled Step Sequences in Petri Nets, Applications and Theory of Petri Nets / M. Jantzen, G., Zetzsche // 29th International Conference, Xi'an, China (June 23–27, 2008). — Proceedings. — P. 270–287


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон; пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — 264 с.

2. Котов В.Е. Сети Петри / В.Е. Котов. — М.: Наука. Гл. ред. физико-мат. лит-ры, 1984. — 160 с.

3. Ахо А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. Т. 1. Синтаксический анализ / А. Ахо, Дж. Ульман: пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 613 с.

4. Зайцев Д.А. Ингибиторная сеть Петри, исполняющая произвольно заданную машину Тьюринга / Д.А. Зайцев // Системні дослідження та інформаційн технології. — 2012. — № 2. — С. 26–41.

5. Best E. Petri net algebra / E. Best, R. Devillers, M. Koutny. — Berlin: Springer-Verlag, 2001. — 380 p.

6. Jensen K. Coloured Petri Nets: Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer-Verlag / K. Jensen, L. Kristensen. — Berlin, 2009. — 384 p.

7. Спекторский И.Я. Применение сетей Петри для анализа КС-грамматик / И.Я. Спекторский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 4. — С. 129–133.

8. Jantzen M. Labeled Step Sequences in Petri Nets, Applications and Theory of Petri Nets / M. Jantzen, G., Zetzsche // 29th International Conference, Xi'an, China (June 23–27, 2008). — Proceedings. — P. 270–287