Comparative identification introduction for integrated assessment of object security level

Authors

  • T. V. Kozulia професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків, Ukraine
  • N. V. Sharonova завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків, Ukraine
  • M. O. Bilova магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків, Ukraine
  • M. M. Kozulia магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків, Ukraine

Abstract

A new approach for the natural and anthropogenic objects state-assessment from the continuous development standpoint based on the comparative identification method is proposed in this work. The algorithms for the comparative ecological identification methodology implementation were developed on ecological compatibility leveling of ecological-social-economic systems and mathematical models of the system objects' state. The rating of the ecological state safety for ecology-economical systems and a comprehensive assessment of ecological compatibility for a territory polluted by heavy metals with establishing the self-regulated system quality mechanism were developed on the basis of the presented method. The calculations of ecological compatibility assessment of objects under the study based on presented methods were done using the software that automated the complex systems state analysis.

Author Biographies

T. V. Kozulia, професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

Козуля Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

N. V. Sharonova, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

Шаронова Наталія Валеріївна, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

M. O. Bilova, магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

Білова Марія Олександрівна, магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

M. M. Kozulia, магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

Козуля Марія Михайлівна, магістр кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету України "Харківський політехнічний інститут", Україна, Харків

References

Rampersand KH. Universal’naya sistema pokazateley: Kak dostigat’ rezul’tatov, sokhranyaya tselostnost’. — M.: Аl’pina Biznes Buks, 2006. — 352 s.

Zgurovskiy M.Z., Gvishiani А.D. Global’noye modelirovaniye protsessov ustoychivogo razvitiya v kontekste kachestva i bezopasnosti zhizni lyudey. — K.: Politekhnika, 2008. — 331 c.

Z·hurovs'kyy M.Z., Statyukha H.O., Voytko S.V., Mel'nychenko A.A., Boldak A.O., Dzhyhyrey I.M. Analiz staloho rozvytku — hlobal'nyy ta rehional'ni konteksty. Ukrayina v indykatorakh staloho rozvytku — K.: Politekhnika, 2010. — 359 s.

Bondarenko M.F., SHabanov-Kushnarenko YU.P. Mozgopodobnyye struktury: Spravochnoye posobiye. Tom pervyy. Pod red. akad. NАN Ukrainy I.V. Sergiyenko. — K.: Naukova dumka, 2011. — 460 s.

Bondarenko M.F., Shabanov-Kushnarenko S.Yu., Shabanov-Kushnarenko Yu.P. Pro zahal'nu teoriyu komparatornoyi identyfikatsiyi // Bionika intelektu: nauk.-tekhn. zhurnal. — 2008. — # 2 (69). — S. 13–22.

Petrov K.E. Komparatornaya identifikatsiya modeli formirovaniya indeksa ustoychivogo razvitiya // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2009. — # 1. — S. 36–46.

Mashyna N.I. Ekonomichnyy ryzyk i metody yoho vymiryuvannya. — K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. — 188 s.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. — http://www.ukrstat.gov.ua/.

Kachyns'kyy A.B. Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashennya. — K.: Ekolohichna bezpeka, 2001. — 251 s.

Dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha u Kharkivs'kyy oblasti u 2012 rotsi. — http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/kharkivska_2012.pdf.

Sharonova N.V., Kozulia T.V. Entropy as Substratum of identifying the Corporative Ecological system (CES) condition // Вестник Херсонского национального технического университета. — 2008. — № 2 (31). — С. 518–527.

Kozulya T.V. Protsesy ekolohichnoho rehulyuvannya. Kontseptsiya korporatyvnoyi ekolohichnoyi systemy: monohrafiya. — Kharkiv: NTU "KhPY", 2010. — 588 s.

Kozulya T.V., Bilova M.O. Otsinka yakosti systemnykh ob"yektiv navkolyshn'oho seredovyshcha na osnovi metoda komparatornoyi identyfikatsiyi // Problemy informatsiynykh tekhnolohiy. — 2013. — # 13. — S. 78–84.

Published

2015-11-15

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems