Застосування прецедентів для діагностики кранів мостового типу

S. A. Klimchuk

Анотація


Встановлено, що використання прецедентів для вирішення неформалізованих завдань діагностики кранів мостового типу дозволяє спростити отримання знань від експертів, скоро-тити час пошуку рішення і реалізувати самонавчання. Запропоновано модель прецеденту і бази прецедентів, яка дозволяє охарактеризувати поточний стан крана мостового типу під час діагностики. Показано, що застосування онтології прецедентів дозволяє підвищити якість прийнятих рішень завдяки використанню знань, накопичених багатьма фахівцями в галузі технічної діагностики. Запропоновано структурну схему системи підтримки прийняття рішень діагностики кранів мостового типу. Основними компонентами, які відображають її функціональні можливості, є база прецедентів, блок її налаштування та пошуку прецедентів. Розроблено систему підтримки прийняття рішень діагностики металоконструкції кранів мостового типу. Застосування системи підтримки прийняття рішень дозволило зменшити інформаційне навантаження на особу, що приймає рішення, знизити вплив факторів суб’єктивності під час аналізу поточного стану крана та скоротити час, необхідний для прийняття рішення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches // AI Communications. — 7, Issue 1. — 1994. — Р. 39–59.

Varshavs’kiy P.R., Eremeyev А.P. Modelirovaniye rassuzhdeniy na osnove pretsedentov v intellektual’nykh sistemakh podderzhki prinyatiya resheniy // Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy. — 2009. — № 1. — S. 45–57.

Ul’shin V.А., Klimchik S.А. Model’ diagnostiki kranov mostovogo tipa // Tr. Luganskogo otdeleniya Mezhdunar. Аkad. Informatizatsii. — 2009. — № 2 (20). — S. 61–71.

Rohushyna Yu.V., Hryshanova I.Yu. Vykorystannya metodu induktyvnoho vyvedennya dlya vdoskonalennya ontolohiyi predmetnoyi oblasti poshuku // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2007. — № 1. — S. 62–70.

Anguel F., Sellami M. Knowledge management for fault diagnosis of gas turbines using case based reasoning // Communications of the IBIMA. — 2009. — 10, № 24. — Р. 186–190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches // AI Communications. — 7, Issue 1. — 1994. — Р. 39–59.

 

2. Варшавський П.Р., Еремеев А.П. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений // Искусственный интеллект и принятие решений. — 2009. — № 1. — С. 45–57.

 

3. Ульшин В.А., Климчик С.А. Модель диагностики кранов мостового типа // Тр. Луганского отделения Междунар. Акад. Информатизации. — 2009. — № 2 (20). — С. 61–71.

 

4. Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Використання методу індуктивного виведення для вдосконалення онтології предметної області пошуку // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 62–70.

 

5. Anguel F., Sellami M. Knowledge management for fault diagnosis of gas turbines using case based reasoning // Communications of the IBIMA. — 2009. — 10, № 24. — Р. 186–190.