Modeling and optimal decision-making to support the stability of the consumer price index

Authors

  • V. D. Romanenko заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Ukraine
  • O. A. Reutov аспірант Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Ukraine

Abstract

The model of the dynamics of the consumer price index (CPI) with multirate sampling is developed. The model inputs are served with seven disturbances and two controls which determine decision-making: interest rate on the interbank market at UAH maturity overnight and interest rate on domestic securities of the Ministry of Finance with 3 years maturity. The dynamics of disturbances and controls in retrospective are shown. Also mathematical and economic analysis of CPI model coefficients is conducted and the main properties of this model are described. To ensure the stability of CPI the designing of the optimal law of decision-making based on the minimization of the criterion of optimality in the form of the generalized variance of CPI and control, is done. On the basis of synthesized law of decision-making the formula for optimal controls in discrete form is defined. A digital modeling based on historical data and synthesized criteria of optimality is implemented. On the basis of the analysis of digital modeling it is established that the use of optimal law of decisions-making provides reduction of generalized variance CPI in 5 time at average.

Author Biographies

V. D. Romanenko, заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

Романенко Віктор Демидович,

професор, доктор технічних наук, заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

O. A. Reutov, аспірант Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

Реутов Олексій Андрійович,

аспірант Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ

References

Blanchard O., Dell’Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy // IMF Staff Position Note. — 2010. — 19 p. — http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf.

Bernanke B., Abel' Ye. Makroyekonomyka. — SPB: Piter, 2008. — 768 s.

Аladyshev K.YU., Аksenov I.V., SHishkin V.G. Inflyatsiya. Banki. Infrastruktura rynka. — Saransk: Znaniye, 2005. — 238 s.

Keyns D.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. — M.: Eksmo, 2009. — 960 s.

Tabachnikov YA.А. Kineticheskaya model’ inflyatsii, uchityvayushchaya inflyatsionnyye ozhidaniya // Prykladna statystyka. Aktuarna ta finansova matematyka. — Donets'k. nats. un. — 2008. — № 1–2. — S. 92–100.

Bidyuk P.I., Menyaylenko O.S., Polovtsev O.V. Metody prohnozuvannya. — Luhans'k: "Al'ma-mater", 2008. — 606 s.

Stavyts'kyy A.V., Nikolaychuk S.A. Modelyuvannya i prohnozuvannya inflyatsiyi v Ukrayini // Visn. L'viv. derzh. fin. akad. — L.: LDFA, 2006. — N. 10. — 430 s.

Romanenko V.D., Reutov O.A. Modelyuvannya ta optymal'ne upravlinnya zalyshkamy na potochnykh rakhunkakh kliyentiv banku // Matematychno-ekonomichne modelyuvannya sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv. — 2011. — N. 1. — S. 378–398.

Romanenko V.D., Reutov O.A. Optymal'ne pryynyattya rishen' po stabilizatsiyi kursu hryvnya/dolar na osnovi matematychnykh modeley z riznotempovoyu dyskretyzatsiyeyu // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2011. — N. 6. — S. 67–73.

Published

2012-12-14

Issue

Section

Decision making and control in economic, technical, ecological and social systems