Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень

V. S. Bogushevskiy, S. V. Zhuk, К. A. Sergeyeva, M. V. Gorbachova

Анотація


Наведено принцип розробки моделі стосовно статичного та динамічного керування киснево-конвертерним процесом. Розглянуто моделі статичного (розрахунок металевої частини шихти, маси шлакоутворюючих, охолоджуючих і нагріваючих матеріалів, модель розрахунку сипких на плавку з використанням кінцевого шлаку) і динамічного (контроль маси маталу, швидкості зневуглецювання, шлакоутворення, модель визначення доцільності й моменту скочування шлаку, динамічна модель додувки плавки) керування. Наведено відеокадри (приклади) реалізації моделі керування: відеокадр "розрахунок металевої частини шихти", відеокадр "рекомендації з ведення плавки", відеокадр "додувка". Проаналізовано результати промислових іспитів моделі, які проводилися за даними керування 350-тонними конвертерами ВАТ Металургійний комбінат "Азовсталь", що показали збільшення ефективності роботи конверторів за основними показниками: збільшення виходу придатного литва, стійкості футерівки, збільшення кількості контрольованих плавок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Chernecha D.F., Bohushevs'kyy V.S., Hotvyans'kyy Yu.Ya. ta in. Osnovy metalurhiynoho vyrobnytstva metaliv i splaviv. — K.: Vyshcha shk., 2006. — 503 s.

Bigeyev А.M. Metallurgiya stali. Teoriya i tekhnologiya plavki stali. — CHelyabinsk: Metallurgiya, 1988. — 480 s.

Bogushevskiy V.S., Orobtsev YU.V., Ryumshin N.А., Sorokin N.А. Matematicheskaya model’ АSU konverternoy plavkoy. — K.: NPK "Kiyevskiy institut avtomatiki", 1996. — 212 s.

Boychenko B.M., Okhot·s'kym V.B., Kharlashyn P.S. Konverterne vyrobnytstvo stali (teoriya, tekhnolohiya, yakist' stali, konstruktsiya ahrehativ, retsyrkulyatsiya materialiv i ekolohiya). — Dnipropetrovs'k: RVA "Dnipro–VAL", 2004. — 454 s.

Bogushevskiy V.S., Ryumshin N.А., Sorokin N.А. Osnovy matematicheskogo opisaniya tekhnologicheskikh protsessov konverternogo proizvodstva stali. — K.: NPO "Kiyevskiy institut avtomatiki", 1992. — 168 s.

Bogushevsky V., Sharbatian M., Suhenko V. Automatic control of converter process // Materialy IV Mezinarodni Vedecko-Practicka Ronference "Evropska Veda XXI Stoleti–2008", 16–30 kvetna 2008 roku. — P. 26–29.

Bohushevskyy V.S., Sukhenko V.Yu. Pro vykorystannya determinovanoho pidkhodu pry pobudovi matematychnoyi modeli konverternoho protsessu // Spetsial'na metalurhiya: vchora, s'ohodni, zavtra. — K.: "Politekhnika", 2009. — S. 228–233.

Bogushevskiy V.S., Grabovskiy G.G., Mikhaylov V.M. i dr. Komp’yuternaya model’ rascheta shikhtovki i produvki konverternoy plavki // Stal’. — 2006. — № 1. — S. 18–21.

Bogushevskiy V.S., Sukhenko V.YU., Sergeyeva E.А., ZHuk S.V. Realizatsiya modeli upravleniya konverternoy plavkoy v sisteme prinyatiya resheniy // Avtomatyka. Avtomatyzatsiya. Elektrychni kompleksy ta systemy. — 2010. — № 1 (25). — S. 101–105.

Bohushevs'kyy V.S., Serheyeva K.O., Zhuk S.V. Avtomatyzovana systema keruvannya konverternoyu plavkoyu // Visn. NTUU "KPI". Ser. Mashynobuduvannya. — 2011. — 2, № 61. — S. 147–151.

Bohushevs'kyy V.S., Sukhenko V.Yu., Shmatko O.V. Matematychna model' i systema keruvannya rezhymom duttya konverternoyi plavky // Visn. NTUU "KPI". Ser. Mashynobuduvannya. — 2011. — 2, № 61. — S. 38–43.

Bohushevs'kyy V.S., Serheyeva K.O., Sukhenko V.Yu., Zhuk S.V. Rozrakhunok metalevoyi chastyny shykhty kysnevo-konverternoyi plavky // Metalurhycheskaya y hornorudnaya promыshlennost'. — 2010. — № 7. — S. 266–269.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Чернеча Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. та ін. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. — К.: Вища шк., 2006. — 503 с.


2. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. — Челябинск: Металлургия, 1988. — 480 с.


3. Богушевский В.С., Оробцев Ю.В., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. Математическая модель АСУ конвертерной плавкой. — К.: НПК "Киевский институт автоматики", 1996. — 212 с.


4. Бойченко Б.М., Охотським В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія). — Дніпропетровськ: РВА "Дніпро–ВАЛ", 2004. — 454 с.


5. Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. Основы математического описания технологических процессов конвертерного производства стали. — К.: НПО "Киевский институт автоматики", 1992. — 168 с.


6. Bogushevsky V., Sharbatian M., Suhenko V. Automatic control of converter process // Materialy IV Mezinarodni Vedecko-Practicka Ronference "Evropska Veda XXI Stoleti–2008", 16–30 kvetna 2008 roku. — P. 26–29.


7. Богушевский В.С., Сухенко В.Ю. Про використання детермінованого підходу при побудові математичної моделі конвертерного процессу // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. — К.: "Політехніка", 2009. — С. 228–233.


8. Богушевский В.С., Грабовский Г.Г., Михайлов В.М. и др. Компьютерная модель расчета шихтовки и продувки конвертерной плавки // Сталь. — 2006. — № 1. — С. 18–21.


9. Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева Е.А., Жук С.В. Реализация модели управления конвертерной плавкой в системе принятия решений // Автоматика. Автоматизація. Електричні комплекси та системи. — 2010. — № 1 (25). — С. 101–105.


10. Богушевський В.С., Сергеєва К.О., Жук С.В. Автоматизована система керування конвертерною плавкою // Вісн. НТУУ "КПІ". Сер. Машинобудування. — 2011. — 2, № 61. — С. 147–151.


11. Богушевський В.С., Сухенко В.Ю., Шматко О.В. Математична модель і система керування режимом дуття конвертерної плавки // Вісн. НТУУ "КПІ". Сер. Машинобудування. — 2011. — 2, № 61. — С. 38–43.


12. Богушевський В.С., Сергеєва К.О., Сухенко В.Ю., Жук С.В. Розрахунок металевої частини шихти киснево-конвертерної плавки // Металургическая и горнорудная промышленность. — 2010. — № 7. — С. 266–269.