Швидкий алгоритм ремаршрутизації в мережах із технологією MPLS в умовах дії відмов

Hazem Hatamleh

Анотація


Роботу присвячено захисту шляхів, комутованих по мітках, у мережах MPLS від відмов обладнання, в першу чергу маршрутизаторів. Мета работи полягає в розробці швидкого алгоритму ремаршрутизації для захисту трафіка від дії відмов, який би забезпечив найкраще використання смуги пропускання та виконання вимог по забезпеченню за показниками якості сервісу. Використання для цієї мети глобальних алгоритмів потребує великого обсягу смуги пропускної спроможності, що малоприйнятне. Тому методи локальної ремаршрутизації можуть стати засобом, який ефективно вирішує цю задачу. Запропоновано алгоритм вибору резервних шляхів, який дозволяє зменшити обсяг ресурсів, що використовуються. Відмінною рисою цього запропонованого локального алгоритму ремаршрутизації від аналогічних алгоритмів є те, що він відшукує резервні тунелі з урахуванням показників якості обслуговування та працює у децентралізованому режимі. Запропонований алгоритм використовує інформацію, отриману за допомогою RSVP-повідомлень та дозволяє суттєво зменшити обсяги службової інформації в мережі. Проведені експериментальні дослідження запропонованого децентралізованого алгоритму та його порівняння з централізованим глобальним алгоритмом ремаршрутизації.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zaichenko Y.P., Ahmed A.M. Sharadka. Task distribution of flows of different classes in the networks with MPLS technology // Journal of NTU "KPI". Avg. Informatics, Management and Computing equipment. — 2005. — № 43. — P. 113–123.

Zaichenko Y.P., Lavrinchuk O.M. Decentralized algorithm of distribution of traffic flows in MPLS networks based on the state of channels and parameters QoS // Journal Cherkasy State Technological University. Avg. Technical Science. — 2010. — № 2. — P. 17–27.

Bruce S. Davie, Adrian Farrel. MPLS: next steps. — San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008. — 432 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Zaichenko Y.P., Ahmed A.M. Sharadka. Task distribution of flows of different classes in the networks with MPLS technology // Journal of NTU "KPI". Avg. Informatics, Management and Computing equipment. — 2005. — № 43. — P. 113–123.2. Zaichenko Y.P., Lavrinchuk O.M. Decentralized algorithm of distribution of traffic flows in MPLS networks based on the state of channels and parameters QoS // Journal Cherkasy State Technological University. Avg. Technical Science. — 2010. — № 2. — P. 17–27.3. Bruce S. Davie, Adrian Farrel. MPLS: next steps. — San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008. — 432 p.