Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфолоічного та SWOT-анализу. Частина 1

K. V. Pereverza

Анотація


У цій частині роботи представлено методологію побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем. Запропонована методологія складається із дев’яти кроків, для кожного з яких описано методи, характер вхідної та вихідної інформації, практичні рекомендації. Описано процедури отримання від експертів інформації щодо ключових змінних системи, рушійних сил, що впливають на неї, майбутніх станів рушійних сил та їх взаємоузгодженості. Для вибору ключових змінних системи пропонується підхід на основі SWOT-аналізу; для генерації множини сценаріїв — використовувати морфологічний аналіз. Побудований із використанням морфологічного аналізу сценарний простір скорочується в результаті аналізу взаємоузгодженості станів рушійних сил. Для аналізу сценарного простору в загальному вигляді пропонується декілька підходів, проте ця задача залишається відкритою і є перспективною для подальшого дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Shell Energy Scenario to 2050. — Shell International BV, 2008. — 48 p. — http://webhost.ua.ac.be/psw/pswpapers/PSWpaper%202000-07%20bertrand.pdf.

Barbanente A., Khakee A., Puglisi M. Scenarios Building for Metropolitan Tunis // Futures. — 2002. — № 34/7. — Р. 583–596.

Westhoek H.J., М. van den Berg, Bakkes J.A. Scenario Development to Explore the Future of Europe’s Rural Areas // Agriculture, Ecosystems & Environment. — 2006. — № 114. — P. 7–20.

Ph. Van Notten, Scenario Development: a Typology of Approaches // Think Scenario, Rethink Education. — Paris: OECD Publishing, 2006. — Р. 69–84.

Godet М. Creating Future. Scenario Planning as a Strategic Management Tool. — Paris, Economica Ltd, 2006. — 369 p.

Wack Р. Scenarios: Shooting the Rapids // Harvard Business Review 63. — № 5. — Boston, Harvard Business Publishing, 1985. — Р. 72–29.

Schwartz Р. The art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. — NY, Currency Doubleday, 1991. — 272 p.

Pereverza K.V. Stsenarnyy pidkhid v zadachakh analizu skladnykh sotsial'nykh system // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — № 1. — 2011.

Hill T., Westbook R. SWOT-analysis: it’s Time for a Product Recall // Long Rang Planning. — № 30 (1), 1997. — Р. 46–52.

Pickton D.W., Wright S. What's SWOT in Strategic Analysis? // Strategic Change — 1998. — № 7. — Р. 101–109.

Zhurovs'kyy M.Z., Pereverza K.V. Metodyka pobudovy stsenariyiv rozvytku Ukrayiny z vykorystannyam SWOT-analizu // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — № 2. — 2009. — S. 7–17.

Human Development Indicators, HDI. — http://hdr.undp.org/en/.

Environmental Performance Index, EPI. — http://epi.yale.edu/.

World Data Center, WDC. — http://wdc.org.ua/.

Zgurovsky M., Gvishiani A. Sustainable Development. Global Simulation: Quality of Life and Security of the World Population. — Polytechnika, 2008. — 350 p.

Zgurovsky M. Analysis of Sustainable Development – Global and Region Contexts. — Polytechnika, 2009. — 219 p.

Zwicky F. The Morphological Method of Analysis and Construction // Courant. Anniversary Volume. — NY: Intersciences Publish, 1948. — P. 461–470.

Ritchey T. Futures Studies Using Morphological Analysis, 2005−2008. — www.swemorph.com. 19. Ogilvy J., Schwartz P. Plotting Your Scenarios. — San Francisco: John Wiley & Sons. — 1998. — 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Shell Energy Scenario to 2050. — Shell International BV, 2008. — 48 p. —

http://webhost.ua.ac.be/psw/pswpapers/PSWpaper%202000-07%20bertrand.pdf.


2. Barbanente A., Khakee A., Puglisi M. Scenarios Building for Metropolitan Tunis // Futures. — 2002. — № 34/7. — Р. 583–596.


3. Westhoek H.J., М. van den Berg, Bakkes J.A. Scenario Development to Explore the Future of Europe’s Rural Areas // Agriculture, Ecosystems & Environment. — 2006. — № 114. — P. 7–20.


4. Ph. Van Notten, Scenario Development: a Typology of Approaches // Think Scenario, Rethink Education. — Paris: OECD Publishing, 2006. — Р. 69–84.


5. Godet М. Creating Future. Scenario Planning as a Strategic Management Tool. — Paris, Economica Ltd, 2006. — 369 p.


6. Wack Р. Scenarios: Shooting the Rapids // Harvard Business Review 63. — № 5. — Boston, Harvard Business Publishing, 1985. — Р. 72–29.


7. Schwartz Р. The art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. — NY, Currency Doubleday, 1991. — 272 p.


8. Переверза К.В. Сценарний підхід в задачах аналізу складних соціальних систем // Системні дослідження та інформаційні технології. — № 1. — 2011.


9. Hill T., Westbook R. SWOT-analysis: it’s Time for a Product Recall // Long Rang Planning. — № 30 (1), 1997. — Р. 46–52.


10. Pickton D.W., Wright S. What's SWOT in Strategic Analysis? // Strategic Change — 1998. — № 7. — Р. 101–109.


11. Згуровський М.З., Переверза К.В. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу // Системні дослідження та інформаційні технології. — № 2. — 2009. — С. 7–17.


12. Human Development Indicators, HDI. — http://hdr.undp.org/en/.


13. Environmental Performance Index, EPI. — http://epi.yale.edu/.


14. World Data Center, WDC. — http://wdc.org.ua/.


15. Zgurovsky M., Gvishiani A. Sustainable Development. Global Simulation: Quality of Life and Security of the World Population. — Polytechnika, 2008. — 350 p.


16. Zgurovsky M. Analysis of Sustainable Development – Global and Region Contexts. — Polytechnika, 2009. — 219 p.


17. Zwicky F. The Morphological Method of Analysis and Construction // Courant. Anniversary Volume. — NY: Intersciences Publish, 1948. — P. 461–470.


18. Ritchey T. Futures Studies Using Morphological Analysis, 2005−2008. — www.swemorph.com.


19. Ogilvy J., Schwartz P. Plotting Your Scenarios. — San Francisco: John Wiley & Sons. — 1998. — 20 p.