DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.07

Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості

Daria V. Ganchukova, Volodimir M. Podladchikov

Анотація


Щоб відтворити тенденції досліджуваного процесу, необхідно зменшити варіабельність вихідних даних, тобто згладити, провести більш плавну, гладку криву, яка має бути максимально близькою до експериментальних точок. Для підвищення ефективності апроксимації експериментальних даних запропоновано використовувати комплексний критерій, що включає мінімізацію середнього квадрата похибки апроксимації із застосуванням умов гладкості апроксимуючої кривої на основі аналізу її других похідних. Виконано порівняльний аналіз запропонованого підходу з методом рухомого середнього, широко застосовуваного для згладжування процесів в умовах апріорної невизначеності. Запропоновані методики застосовано для згладжування даних моніторингу артеріального тиску. Показано, що оптимальні згладжені залежності забезпечують достатню гладкість для виділення короткострокових коливань середнього артеріального тиску, виявлення стійких закономірностей їх динаміки, що має важливе значення для прогнозування функціонального стану людини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mintser O.P. Informatsijni tekhnolohiyi v okhoroni zdorov’ja i praktychnij medytsyni: u 10 kn. Kn. 5. Obroblennja klinichnykh i eksperymental'nykh danykh u medytsyni: navch. posib. / O.P. Mintser, Ju.V. Voronenko, V.V. Vlasov. — K.: Vyshcha shk., 2003. — 350 s.

Sejdzh E. Teorija otsenivanija i ee primenenie v svjazi i upravlenii / E. Sejdzh, Dzh Mels: [per. s angl; pod red. prof. B. R. Levina]. — M.: Svjaz', 1976. — 496 s.

Metod skol'zjaschih srednih [Digital source]. — Rezhim dostupa: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book2/Content222/Content222.htm

Chibisov S. M. Otsenka i prognoz rezul'tatov monitorirovanija srednego arterial'nogo davlenija u razlichnyh vozrastnyh grupp [Digital source] / S.M. Chibisov, T.V. Podladchikova, D.G. Strelkov, M.V. Ragul'skaja // Nauch. trudy VIII Mezhdunar. kongressa "Zdorov'e i obrazovanie v HHI veke. Kontseptsii boleznej tsivilizatsii" (14–17 nojab. 2007 g.). — M.: RUDN. — S. 731–742. — Rezhim dostupa: http://www.chronobiology.narod.ru/chibisovpodladchikova.html

Gluhov G.N. Algoritm tsifrovogo sglazhivanija [Digital source]. — Available at: http://www.gkr.su/images/Algorithm.pdf

Pankratova N.D. Kvazioptimal'noe sglazhivanie kak instrumentarij analiza slozhnyh slabostrukturirovannyh dinamicheskih protsessov [Digital source] / N.D. Pankratova, T.V. Podladchikova, D.G. Strelkov // Kibernetika i sistemnyj analiz. — 2009. — № 6. — S. 79–87. — Rezhim dostupa: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/44485/09-Pankratova.pdf?sequence=1

Podladchikova T.V. Dolgosrochnoe monitorirovanie i matematicheskoe modelirovanie hronobiologicheskih izmenenij srednego arterial'nogo davlenija u razlichnih vozrastnyh grupp [Digital source] / T.V. Podladchikova, M.V. Ragul'skaja, S.M .Chibisov, D.G. Strelkov // Nauch. zhurn. "Uspehi sovremennogo estestvoznanija". — 2008. — № 2. — S. 20–31. — Rezhim dostupa: http://www.rae.ru/use/pdf/2008/2/2.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мінцер О.П. Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній
медицині: у 10 кн. Кн. 5. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посіб. / О.П. Мінцер, Ю.В. Вороненко, В.В. Власов. — К.: Вища шк., 2003. — 350 с.

 

2. Сейдж Э. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Э. Сейдж, Дж Мелс: [пер. с англ; под ред. проф. Б. Р. Левина]. — М.: Связь, 1976. — 496 с.

 

3. Метод скользящих средних [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book2/Content222/Content222.htm

 

4. Чибисов С. М. Оценка и прогноз результатов мониторирования среднего артериального давления у различных возрастных групп [Електронний ресурс] / С.М. Чибисов, Т.В. Подладчикова, Д.Г. Стрелков, М.В. Рагульская // Науч. труды VIII Междунар. конгресса «Здоровье и образование в ХХI веке. Концепции болезней цивилизации» (14–17 нояб. 2007 г.). — М.: РУДН. — С. 731–742. — Режим доступа: http://www.chronobiology.narod.ru
/chibisovpodladchikova.html

 

 

5. Глухов Г.Н. Алгоритм цифрового сглаживания [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gkr.su/images/Algorithm.pdf

 

 

6. Панкратова Н.Д. Квазиоптимальное сглаживание как инструментарий анализа сложных слабоструктурированных динамических процессов [Електронний ресурс] / Н.Д. Панкратова, Т.В. Подладчикова, Д.Г. Стрелков // Кибернетика и системный анализ. — 2009. — № 6. — С. 79–87. — Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 44485/09-
Pankratova. pdf?sequence=1

 

 

7. Подладчикова Т.В. Долгосрочное мониторирование и математическое моделирование хронобиологических изменений среднего артериального давления у различних возрастных групп [Електронний ресурс] / Т.В. Подладчикова, М.В. Рагульская, С.М .Чибисов, Д.Г. Стрелков // Науч. журн. "Успехи современного естествознания". — 2008. — № 2. — С. 20–31. — Режим доступа: http://www.rae.ru/use/pdf/2008/2/2.pdf