DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.08

Теоретико-методичні основи комплексного анализу та оцінювання екологічності природно-техногенних об’ектів

T. V. Kozulia, D. I. Emelianova

Анотація


Запропоновано комплексний підхід до оцінювання стану природно-техногенних об’єктів з позицій сталого розвитку на різних рівнях дослідження природно-техногенних об’єктів. Виконано комплексну оцінку екологічності на основі MIPS-аналізу і ризик-оцінки стану економічної, екологічної та соціальної складових об’єктів з метою підвищення якості прийняття рішень щодо зниження ступеня небезпеки у стані природно-техногенних систем. Подано алгоритмічне забезпечення для реалізації комплексної методики оцінювання відповідності вимогам екологічної якості за еколого-соціально-економічними аспектами досліджених систем.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zgurovskij M.Z. Global'noe modelirovanie protsessov ustojchivogo razvitija v kontekste kachestva i bezopasnosti zhizni ljudej / M.Z. Zhurovskyj, A.D. Hvyshyany. — K.: Politekhnika. 2008. — 331 c.

Yemel'janova D.I. Metodychno-informatsijne zabezpechennja kompleksnoyi otsinky pryrodno-tekhnohennykh kompleksiv / D.I. Yemel'janova // "Ekologo-pravovye i ekonomicheskie aspekty tehnogennoj bezopasnosti regionov": materіali VIII mіzhnar. nauk.-prakt. konf. — H.: HNADU, 2013. — S. 112–117.

Kozulja T.V. Kompleksna ekolohichna otsinka pryrodno-tekhnohennykh kompleksiv na osnovi MIPS- i ryzyk-analizu / T.V. Kozulja, D. I. Yemel'janova, M.M. Kozulja // Vostochnoevrop. zhurn. peredovyh tehnologij. — H., 2014. — № 3 (69). — S. 8–14.

Kozulja T.V. Vykorystannja MI-chysel pry formuvanni kompleksnoyi otsinky ekolohichnosti vyrobnytstva i PTK / T.V. Kozulja, D.I. Yemel'janova // Systemnyj analiz ta informatsijni tekhnolohiyi: materialy 15 Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. SAIT. — K.: NNK "IPSA" NTUU "KPI", 2013. — S. 115–116.

Zvjahintseva H.V. Pryntsypy otsinky ekolohichnykh ryzykiv pry zabrudnenni navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha / H.V. Zvjahintseva // Zb. tez dop. uchasnykiv III Vseukr. nauk-prakt. konf. "Okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha promyslovykh rehioniv jak umova staloho rozvytku Ukrayiny". — Zaporizhzhja: Finvej, 2007. — S. 156–159.

Integrated Risk Information System. — Available at: https://www2.epa.gov/iris.

Kovalenko H.D. Ekolohichnyj ryzyk pohirshennja stanu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny pry zberezhenni isnujuchykh tendentsij antropohennoho navantazhennja / H.D. Kovalenko, H.V. Piven', O.V. Rybalova // Ekolohichna bezpeka: problemy i shljakhy vyrishennja : zb. nauk. prats' Mizhnar. nauk.-prakt. konf. — Kh., 2009. — T. 1. — S. 52–56.

Lysychenko H.V. Metodolohija otsinjuvannja ekolohichnykh ryzykiv / H.V. Lysychenko, H.A. Khmil', S.V. Barbashev. — Odesa: Astroprynt, 2011. — 368 s.

Kozulja T.V. Teoretyko-praktychni osnovy metodolohiyi kompleksnoyi otsinky ekolohichnosti terytorial'nykh i ob’yektovykh system / T.V. Kozulja, N.V. Sharonova, D.I. Yemel'janova, M.M. Kozulja // Problemy informatsijnykh tekhnolohij. 2012. — № 01 (011). — S. 37–45.

Bespalov V.I. Metodicheskie osnovy sotsio-ekologo-ekonomicheskoj otsenki sostojanija okruzhajuschej sredy territorij promyshlennyh zon krupnyh gorodov / V.I. Bespalov, E.V. Kotljarova // "Stroitel'stvo 2011": materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. — Rostov n/D: Rost. gos. stroit. un-t, 2011. — S. 57–64 .

Ritthoff M. Calculating MIPS – Resource Productivity of Products and Services / M. Ritthoff, H. Rohn, C. Liedtke. — Wuppertal, 2003. — Available at: http://www.mips.online.info.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровский М.З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей / М.З. Згуровский, А.Д. Гвишиани. — К.: Політехніка. 2008. — 331 c.

 

 

2. Ємельянова Д.І. Методично-інформаційне забезпечення комплексної оцінки природно-техногенних комплексів / Д.І. Ємельянова // "Эколого-правовые и экономические аспекты техногенной безопасности регионов": матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. — Х.: ХНАДУ, 2013. — С. 112–117.

 

 

3. Козуля Т.В. Комплексна екологічна оцінка природно-техногенних комплексів на основі MIPS- і ризик-аналізу / Т.В. Козуля, Д. І. Ємельянова, М.М. Козуля // Восточноевроп. журн. передовых технологий. — Х., 2014. — № 3 (69). — С. 8–14.

 

 

4. Козуля Т.В. Використання MI-чисел при формуванні комплексної оцінки екологічності виробництва і ПТК / Т.В. Козуля, Д.І. Ємельянова // Системний аналіз та iнформацiйнi технології: матеріали 15 Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT. — К.: ННК «IПСА» НТУУ «КПI», 2013. — С. 115–116.

 

 

5. Звягінцева Г.В. Принципи оцінки екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного середовища / Г.В. Звягінцева // Зб. тез доп. учасників ІІI Всеукр. наук-практ. конф. "Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України". — Запоріжжя: Фінвей, 2007. — С. 156–159.

 

 

6. Integrated Risk Information System. — Режим доступу: https://www2.epa.gov/iris.

 

 

7. Коваленко Г.Д. Екологічний ризик погіршення стану навколишнього природного середовища України при збереженні існуючих тенденцій антропогенного навантаження / Г.Д. Коваленко, Г.В. Півень, О.В. Рибалова // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. — Х., 2009. — Т. 1. — С. 52–56.

 

 

8. Лисиченко Г.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків / Г.В. Лисиченко, Г.А. Хміль, С.В. Барбашев. — Одеса: Астропринт, 2011. — 368 с.

 

 

9. Козуля Т.В. Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних і об’єктових систем / Т.В. Козуля,
Н.В. Шаронова, Д.І. Ємельянова, М.М. Козуля // Проблеми інформаційних технологій. 2012. — № 01 (011). — С. 37–45.

 

 

10. Беспалов В.И. Методические основы социо-эколого-экономической оценки состояния окружающей среды территорий промышленных зон крупных городов / В.И. Беспалов, Е.В. Котлярова // "Строительство 2011": материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2011. — С. 57–64 .

 

 

11. Ritthoff M. Calculating MIPS – Resource Productivity of Products and Services / M. Ritthoff, H. Rohn, C. Liedtke. — Wuppertal, 2003. — Режим доступу: www.mips.online.info.