Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods

Authors

  • Yuri Zaychenko професор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine
  • Inna Sydoruk аспірантка Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.09

Abstract

The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which provides the maximum profitableness at the given risk level. In dual problem the portfolio structure is determined which provides the minimum risk level at the set level of critical profitableness. For estimation of stocks profitableness in future moment the application of forecasting method- Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. This method enables to construct fuzzy forecasting models by experimental data almost automatically. The experimental investigations of the suggested theory were carried out and comparison with classical portfolio model was performed.

Author Biographies

Yuri Zaychenko, професор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Зайченко Юрій Петрович, професор, доктор технічних наук, професор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Inna Sydoruk, аспірантка Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Сидорук Інна Анатоліївна,

аспірантка Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ

References

Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility [Digital source] / L.A. Zadeh — Available at: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=310820.

Zajchenko Ju.P. Nechetkie modeli i metody v intellektual'nyh sistemah [Tekst]: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij / Ju.P. Zajchenko. — K.: Slovo, 2008. — 341s.

Zgurovskij M.,Z, Osnovy vychislitel'nogo intellekta / M.Z. Zhurovskyj, Ju.P. Zajchenko. — M.: Nauk. dumka, 2013. — 406 s.

Nedosekin A.O. Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investitsij [Digital source] / A.O. Nedosekin. — Rezhim dostupa: http://logicbratsk.ru/radio/fuzzy/nedosek/book23.pdf

Zajchenko Ju.P. Nechitkyj metod hrupovoho vrakhuvannja arhumentiv ta joho zastosuvannja v zadachakh prohnozuvannja makroekonomichnykh pokaznykiv[Tekst] / Ju.P. Zajchenko, O.H. Kebkal, V.F. Krachkovs'kyj// Naukovi visti NTUU "KPI". — 2000. — № 2. — S. 18–26.

Zajchenko Ju.P. Analiz i sravnenie rezul'tatov optimizatsii investitsionnogo portfelja pri primenenii modeli Markovitsa i nechetko-mnozhestvennogo metoda // XІІІ-th International Conference KDS-2007. — SOFIA, 2007.— Vol. 1.— P.278–286.

Zajchenko Ju.P. Optimizatsija investitsionnogo portfelja v uslovijah neopredelennosti // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2008. — № 2. — C. 59 –76.

Zajchenko Ju.P. Analiz investitsionnogo portfelja na osnove prognozirovanija kursov aktsij // Informatyka, upravlinnja ta obchysljuval'na tekhnika: Visn. nats. tekhn. un-tu Ukrayiny "KPI". — K.: TOO "VEK+". — 2007. — № 47. — S. 168–179.

Zajchenko Ju. Issledovanie dvojstvennoj zadachi optimizatsii investitsionnogo portfelja v nechetkih uslovijah. Natural and Artificial Intelligence. ITHEA. Sofia, Bulgaria . — 2010. — P. 115–128.

Zaychenko Y. Direct and dual problem of investment portfolio optimization under uncertainty // International Journal "Information Technologies & Knowledge". — 8, N 3. — 2014. — P. 225–242.

Downloads

Published

2016-03-18

Issue

Section

Methods of optimization, optimum control and theory of games