DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.10

Ідентифікація нелінійних статичних залежностей з динаміки электротехнічних систем

D. K. Zimenkov, A. M. Silvestrov, O. M. Skrynnik

Анотація


Розглянуто застосування методу побудови нелінійних статичних залежностей в нелінійних динамічних електротехнічних об’єктах з метою оптимізації режимів їх функціонування. Метод побудови містить дві складові: 1) визначення непараметричної моделі статичної нелінійності з довільної динаміки об’єкта з подальшою кусково-аналітичною її ідентифікацією; 2) об’єднання часткових моделей у повну з використанням аналітичних у всьому діапазоні селективних функцій замість неаналітичних сигнум-функцій. Наведено ряд прикладів використання запропонованої методики для ідентифікації та оптимізації електротехнічних об’єктів: генератора і двигуна постійного струму як ланки системи автоматичного керування та сонячної батареї.

Повний текст:

PDF

Посилання


Samsonov V.V. Narysy z teoriyi identyfikatsiyi / V.V. Samsonov, A.M. Sil'vestrov. — K.: NUKhT, 2012. — 222 s.

Sil'vestrov A.M. Zastosuvannja teoriyi fil'triv dlja analitychnoho opysu lohiko-analitychnykh zalezhnostej / A.M. Sil'vestrov, O.M. Skrynnyk, H.I. Kryvoboka // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2013. — № 2. — S. 64–69.

Puhov G.E. Modeli tehnologicheskih protsessov / H.E. Pukhov, Ts.S. Khatyashvyly. — K.: Tekhnika, 1974. — 200 s.

L'jung L. Identifikatsija sistem / L. L'jung; per s angl.; pod red. Ja.Z. Tsypkina. — M.: Nauka, 1991. — 432 s.

Korn G. Spravochnik po matematike / G. Korn, T. Korn. — M.: Nauka, 1974. — 831 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Самсонов В.В. Нариси з теорії ідентифікації / В.В. Самсонов, А.М. Сільвестров. — К.: НУХТ, 2012. — 222 с.

 

 

2. Сільвестров А.М. Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей / А.М. Сільвестров, О.М. Скринник, Г.І. Кривобока // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2013. — № 2. — С. 64–69.

 

 

3. Пухов Г.Е. Модели технологических процессов / Г.Е. Пухов, Ц.С. Хатиашвили. — К.: Техніка, 1974. — 200 с.

 

 

4. Льюнг Л. Идентификация систем / Л. Льюнг; пер с англ.; под ред.
Я.З. Цыпкина. — М.: Наука, 1991. — 432 с.

 

 

5. Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. — М.: Наука, 1974. — 831 с.