DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.10

Про алгоритми визначення станів рівноваги відкритої економічної системи за наявності монополістів

Andrii P. Makhort

Анотація


Досліджено відкриту економічну систему, сформовану споживачами, що є ненасичуваними. Частина споживачів спроможна виробляти товари. Застосовано принципи рівноваги вальрасового типу. Використано наближення моделі економіки з постійними інтересами споживачів. Запропоновано алгоритм розв’язання задачі про економічну рівновагу, який враховує можливість залежності споживчих уподобань суб’єктів економічної системи від додаткових характеристик. Отримано обмеження на модельні характеристики, які забезпечують існування рівноваги такої економічної системи. Знайдено стани рівноваги з характеристиками, що належать заданим інтервалам значень. Указано на зв’язок між вибором стратегії оподаткування та реалізацією конкретного стану рівноваги економічної системи.

Ключові слова


рівновага;попит;пропозиція;оподаткування;монополісти;ціноутворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Honchar M.S. Matematychni osnovy informatsijnoyi ekonomiky / M.S. Honchar. — K.: In-t teor. fizyky, 2007. — 464 s.

Debreu G. Existence of competitive equilibrium / G. Debreu // Handbook of Mathematical Economics, ed. By K.J. Arrow and M.D. Intriligator. — Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1982. — Vol. II. — P. 698–742.

Kantorovich L.V. Funktsional'nyj analiz / L.V. Kantorovych, H.P. Akylov. — M.: Nauka, 1977. — 442 s.

Pshenichnyj B.N. Metod linearizatsii / B.N. Pshenichnyj. — M.: Nauka, 1983. — 136 s.

Gantmaher F.R. Teorija matrits / F.R. Hantmakher. — M.: Nauka, 1966. — 576 s.

Honchar M.S. Vplyv monopolizmu ta opodatkuvannja na ekonomichnu systemu / M.S. Honchar, A.P. Makhort // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2005. — № 1. — S. 77–99.

Mahort A.F. Optimizatsija negativnih vlijanij monopolizma na sostojanie ekonomicheskoj sistemy / A.F. Mahort // Problemy upravlenija i informatiki. — 2007. — № 1. — S. 146–153.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки / М.С. Гончар. — К.: Ін-т теор. фізики, 2007. — 464 с.

2. Debreu G. Existence of competitive equilibrium / G. Debreu // Handbook of Mathematical Economics, ed. By K.J. Arrow and M.D. Intriligator. — Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1982. — Vol. II. — P. 698–742.

3. Канторович Л.В. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов. — М.: Наука, 1977. — 442 с.

4. Пшеничный Б.Н. Метод линеаризации / Б.Н. Пшеничный. — М.: Наука, 1983. — 136 с.

5. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Ф.Р. Гантмахер. — М.: Наука, 1966. — 576 с.

6. Гончар М.С. Вплив монополізму та оподаткування на економічну систему / М.С. Гончар, А.П. Махорт // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2005. — № 1. — С. 77–99.

7. Махорт А.Ф. Оптимизация негативних влияний монополизма на состояние экономической системы / А.Ф. Махорт // Проблемы управления и информатики. — 2007. — № 1. — С. 146–153.