DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.04

Ситуаційно-індуктивне моделювання в задачах екстраполяційного прогнозування за даними моніторингу

Dmytro V. Stefanyshyn

Анотація


Запропоновано підхід до екстраполяційного прогнозування явищ та процесів за даними моніторингу, що ґрунтується на ідеї ситуаційно-індуктивного моделювання. Згідно з цим підходом результати ситуаційного моделювання в межах вибіркових рядів динаміки, яким властива монотонність трендів або квазістаціонарність поведінки змінних моделей на відповідних часових інтервалах, формують підґрунтя для наступної побудови індуктивних моделей. Індуктивні моделі виконуються як моделі "рівнів" за результатами ситуаційного моделювання. На основі ситуаційних моделей в межах інтервалів часу, де ситуаційні моделі вважаються адекватними, здійснюється оперативне прогнозування (в режимі реального часу), а на основі індуктивних моделей, за допомогою яких у межах спостережених даних відслідковується еволюція ситуаційних моделей, виконується строкове прогнозування зі встановленням ситуаційних моделей для майбутніх часових періодів.

Ключові слова


екстраполяція;індуктивні та ситуаційні моделі;моделювання та прогнозування за даними моніторингу;оперативні і строкові прогнози

Повний текст:

PDF

Посилання


Dovhyj S.O. Metody prohnozuvannja v systemakh pidtrymky pryjnjattja rishen' / S.O. Dovhyj, P.I. Bidjuk, O.M. Trofymchuk, O.I. Savenkov. — K.: Azymut-Ukrayina, 2011. — 608 s.

Bernstajn P. Protiv bogov: Ukroschenie riska / P. Bernstajn // Per. s angl. — M.: ZAO "Olimp-Biznes", 2000. — 400 s.

Horbatenko V.P. Evoljutsija prohnostyky jak systemy naukovykh znan' pro majbutnye / V.P. Horbatenko // Stratehichni priorytety. — № 1(2). — 2007. — S. 11–17.

Bidjuk P.I. Sravnenie nekotoryh metodov prognozirovanija na nestatsionarnyh protsessah / P.I. Bidjuk, A.V. Fedorov // Problemy upravlenija i informatiki. — 2008. — № 2. — S. 130–139.

Ivahnenko A.G. Induktivnyj metod samoorganizatsii modelej slozhnyh sistem / A.H. Yvakhnenko. — K.: Nauk. dumka, 1982. — 296 s.

Ivahnenko A.G. Pomehoustojchivost' modelirovanija / A.H. Yvakhnenko, V.S. Stepashko. — K.: Nauk. dumka, 1985. — 216 s.

Zgurovskij M.Z. Sistemnyj analiz / M.Z. Zhurovskyj, N.D. Pankratova. — K.: Nauk. dumka, 2011. — 900 s.

Moiseev N.N. Matematicheskie zadachi sistemnogo analiza / N.N. Moyseev. — M.: Nauka, 1981. — 487 s.

Izrael' Ju.A. Ekologija i kontrol' sostojanija prirodnoj sredy / Ju.A. Izrael'. — L.: Gidrometeoizdat, 1979. — 376 s.

Klykov Ju.I. Situatsionnoe upravlenie bol'shimi sistemami / Ju.I. Klykov. — M.: Energija, 1974. — 134 s.

Pospelov D.A. Situatsionnoe upravlenie. Teorija i praktika / D.A. Pospelov. — M.: Nauka, 1986. — 284 s.

Rassel S. Iskusstvennyj intellekt: sovremennyj podhod / S. Rassel, P. Norvig. — 2-e izd. // Per. s anhl. — M.: Yzd. dom "Vyl'jams", 2006. — 1410 s.

Stefanyshyn D.V. Pro odyn pidkhid do otsinky stanu zemljanoyi hrebli, shcho perebuvaye v postijnij ekspluatatsiyi, za danymy rehuljarnykh p’yezometrychnykh sposterezhen' / D.V. Stefanyshyn // Hidroenerhetyka Ukrayiny. — 2012. —№ 3. — S. 27–32.

Kuhn M. Applied Predictive Modeling / M. Kuhn, K. Johnson. — New York: Springer Science+Business Media, 2013. — 600 p.

Stefanyshyna-Havryljuk Ju.D. Vykorystannja nechitkoyi miry dlja podolannja nevyznachenosti dovhostrokovykh prohnoziv na osnovi ekstrapoljatsij / Ju.D. Stefanyshyna-Havryljuk, D.V. Stefanyshyn // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 4. — S. 99–110.

Brockwell P.J. Time series: Theory and methods / P.J. Brockwell, R.A. Davis // Second edition. Springer. — 1991. — 567 p.

Stefanyshyn D.V. A Method of Forecasting of Indexes of Dynamic System that evolves slowly, based on Time Series Analysis / D.V. Stefanyshyn // ICIM 2013. Proc. of 4th Int. Conf. on Inductive Modelling. — Kyiv, Ukraine, September 16–20, 2013. — P. 221–224.

Stefanyshyna-Havryljuk Ju.D. Prohnozuvannja ryzykiv zbytkiv vid povenej na rikakh za danymy monitorynhu / Ju.D. Stefanyshyna-Havryljuk, D.V. Stefanyshyn, O.M. Trofymchuk // Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja: zb. nauk. prats'. — K.: ITHIP NANU, KNUBA. —2015. — Vyp. 18. — S. 37–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Довгий С.О. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень / С.О. Довгий, П.І. Бідюк, О.М. Трофимчук, О.І. Савенков. — К.: Азимут-Україна, 2011. — 608 с.

2. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / П. Бернстайн // Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. — 400 с.

3. Горбатенко В.П. Еволюція прогностики як системи наукових знань про майбутнє / В.П. Горбатенко // Стратегічні пріоритети. — № 1(2). — 2007. — С. 11–17.

4. Бидюк П.И. Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах / П.И. Бидюк, А.В. Федоров // Проблемы управления и информатики. — 2008. — № 2. — С. 130–139.

5. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А.Г. Ивахненко. — К.: Наук. думка, 1982. — 296 с.

6. Ивахненко А.Г. Помехоустойчивость моделирования / А.Г. Ивахненко, В.С. Степашко. — К.: Наук. думка, 1985. — 216 с.

7. Згуровский М.З. Системный анализ / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова. — К.: Наук. думка, 2011. — 900 с.

8. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа / Н.Н. Моисеев. — М.: Наука, 1981. — 487 с.

9. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю.А. Израэль. — Л.: Гидрометеоиздат, 1979. — 376 с.

10. Клыков Ю.И. Ситуационное управление большими системами / Ю.И. Клыков. — М.: Энергия, 1974. — 134 с.

11. Поспелов Д.А. Ситуационное управление. Теория и практика / Д.А. Поспелов. — М.: Наука, 1986. — 284 с.

12. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. — 2-е изд. // Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2006. — 1410 с.

13. Стефанишин Д.В. Про один підхід до оцінки стану земляної греблі, що перебуває в постійній експлуатації, за даними регулярних п’єзометричних спостережень / Д.В. Стефанишин // Гідроенергетика України. — 2012. —№ 3. — С. 27–32.

14. Kuhn M. Applied Predictive Modeling / M. Kuhn, K. Johnson. — New York: Springer Science+Business Media, 2013. — 600 p.

15. Стефанишина-Гаврилюк Ю.Д. Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій / Ю.Д. Стефанишина-Гаврилюк, Д.В. Стефанишин // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 99–110.

16. Brockwell P.J. Time series: Theory and methods / P.J. Brockwell, R.A. Davis // Second edition. Springer. — 1991. — 567 p.

17. Stefanyshyn D.V. A Method of Forecasting of Indexes of Dynamic System that evolves slowly, based on Time Series Analysis / D.V. Stefanyshyn // ICIM 2013. Proc. of 4th Int. Conf. on Inductive Modelling. — Kyiv, Ukraine, September 16–20, 2013. — P. 221–224.

18. Стефанишина-Гаврилюк Ю.Д. Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу / Ю.Д. Стефанишина-Гаврилюк, Д.В. Стефанишин, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць. — К.: ІТГІП НАНУ, КНУБА. —2015. — Вип. 18. — С. 37–48.