DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.2.07

Дослідження задач знаходження оптимального розподілу між підприємствами

Alla P. Iakovleva, Ivan O. Kurdup

Анотація


Розглянуто задачу розподiлу ресурсiв мiж пiдприємствами різних галузей у складі одного економічного конгломерату. Наведено різні способи постановки задачі та введення вихідних даних з урахуванням можливості побудови власних функцiй вiддачi, керувальної дії та часу. Ключовим методом розв’язання задачі є апарат динамiчного програмування Беллмана [1]. Досліджено альтернативну фор-малізацію задачі, у якій фазові і керувальні змінні можуть набувати нескінченної кількості значень, що унеможливлюють застосування стандартних для динамічного програмування таблиць, що призводить до необхідності аналітичних розрахунків. Запропоновано обмеження, які зводять функції віддачі до вигляду, що задовольняє умови виробничих функцій.

Ключові слова


динамічне програмування беллмана;багатоетапні процеси;оптимальний розподіл ресурсів;виробничі функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Bellman Richard. Dynamichne prohramuvannja / Richard Bellman. — M.: Inostr. lit-ra, 1960. — 400 s.

Venttsel' E.S. Issledovanie operatsij: zadachi, printsipy, metodologija / E.S. Venttsel'. — M.: Nauka, 1980. — 208 s.

Taha H.A. Vvedenie v issledovanie operatsij / Kh.A. Takha. — 7-e yzd.; per. s anhl. — M., 2005. — 912 s.

King Ian. A Simple Introduction to Dynamic Programming in Macroeconomic Models / Ian King // The University of Auckland, 2002. — 30 p.

Giegerich R. A Discipline of Dynamic Programming over Sequence Data / R. Giegerich, C. Meyer, P. Steffen // Faculty of Technology. — Bielefeld University, 2004. — 53 p.

Al'sevich V.V. Metody optimizatsii: uprazhnenija i zadanija / V.V. Al'sevych, V.V. Krakhotko. — Mn.: BHU, 2005. — 405 s.

Kormen T. Algoritmy: postroenie i analiz / T. Kormen, Ch. Lejzerson, R. Rivest, K. Shtajn; pod red. I.V. Krasikova. — 2-e izd. — M.: Vil'jams, 2005. — 1296 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беллман Річард. Динамічне програмування / Річард Беллман. — М.: Иностр. лит-ра, 1960. — 400 с.

2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е.С. Вентцель. — М.: Наука, 1980. — 208 с.

3. Таха Х.А. Введение в исследование операций / Х.А. Таха. — 7-е изд.; пер. с англ. — М., 2005. — 912 с.

4. King Ian. A Simple Introduction to Dynamic Programming in Macroeconomic Models / Ian King // The University of Auckland, 2002. — 30 p.

5. Giegerich R. A Discipline of Dynamic Programming over Sequence Data / R. Giegerich, C. Meyer, P. Steffen // Faculty of Technology. — Bielefeld University, 2004. — 53 p.

6. Альсевич В.В. Методы оптимизации: упражнения и задания / В.В. Альсевич, В.В. Крахотко. — Мн.: БГУ, 2005. — 405 с.

7. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн; под ред. И.В. Красикова. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1296 с.