DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.2.09

Застосування епіполярної геометрії для стереоскопічного анализу корональної хвилі

Yuliia R. Pavliuk, Olena V. Podladchikova, Volodymyr M. Podladchikov

Анотація


Досліджено EUV хвилі за допомогою епіполярної геометрії. EUV хвиля ще досі вивчається і щодо неї існує чимало гіпотез. Відновлення просторової структури EUV хвилі дало б змогу пояснити її походження, фізичну природу та оцінити кінематичні характеристики. Запропоновано підхід, що грунтується на епіполярній геометрії для ідентифікації та узгодження об’єктів за стереозображеннями з космічних апаратів і визначення висоти хвилі. Показано, що є сегменти фронту хвилі, для яких задача встановлення відповідності стає некоректною і вироджується.

Ключові слова


просторова структура;сонце;супутникові зображення;euv хвиля;епіполярна геометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Zgurovskij M.Z. Sistemnyj analiz: Problemy. Metodologija. Prilozhenija. / M.Z. Zgurovskij, N.D. Pankratova; NAN Ukrainy. In-t priklad. sistem. analiza. — K.: Nauk. dumka, 2005. — 743 c.

Zhurovs'kyj M.Z. Osnovy systemnoho analizu: pidruch. dlja stud. vyshch. navch. zakl. / M.Z. Zhurovs'kyj, N.D. Pankratova. — K.: Vyd. hrupa VNU, 2007. — 543 c.

Pankratova N.D. Ratsional'nyj kompromiss v sistemnoj zadache kontseptual'noj neopredelennosti / N.D. Pankratova // Kibernetika i sistemnyj analiz. — 2002. — № 4. — S. 162–180.

Kuznyetsova N.V. Praktychni pidkhody do vyznachennja ta urakhuvannja nevyznachenostej, shcho formujut' finansovi ryzyky / N.V. Kuznyetsova // Tr. Odes. politehn. un-ta. — Odessa, 2014. — Vyp. 2(44). — S. 160–170.

Wikipedia [Digital source]. — Available at: https://uk.wikipedia.org.

Zangieva I.K. Reshenie problemy nepovnoty dannyh massovyh oprosov / Rossijskaja sotsiologija zavtrashnego dnja: sb. stud. rabot / I.K. Zangieva. — M.: Izd. dom GU-VShE, 2008. — Vyp. 3. — S. 84–95.

Snitjuk V.E. Evoljutsionnyj metod vosstanovlenija propuskov v dannyh / V.E. Snitjuk // Intellektual'nyj analiz informatsii. — K., 2006. — S. 262–271.

Zloba E. Statisticheskie metody vosstanovlenija propuschennyh dannyh / E. Zloba, I. Jatskiv // Computer Modelling & New Technologies. — 2002. — 6, № 1. — P. 51–61.

Zagorujko N.G. Metody raspoznavanija i ih primenenie / N.G. Zagorujko. — M.: Sov. radio, 1972. — 216 s.

Rubin D.B. An Overview of Multiple Imputation / D.B. Rubin // Proc. Survey Research Methods Section of the American Statistical Association. — 1988. — P. 79–84.

Dempster A.P. Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm / A.P. Dempster, N.M. Laird, D.B. Rubin // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). — 1977. — 39, N 1. — P. 1–38.

Bidjuk P.I. Modeli i metody prykladnoyi statystyky / P.I. Bidjuk, L.O. Korshevnjuk, N.V. Kuznyetsova . — K.: NUTU "KPI", 2014. — 722 s.

Shi F. Missing Value Estimation for Microarray Data by Bayesian Principal Component Analysis and Iterative Local Least Squares / F. Shi, D. Zhang, J. Chen, H.R. Karimi // Mathematical Problems in Engineering. Article ID 162938. — 2013. — P. 17.

Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring / N. Siddiqi. — 2005. — 196 p.

Owen M. Tukey's Biweight Correlation and the Breakdown [Digital source] / M. Owen. — 2005. — Available at: http://pages.pomona.edu/~jsh04747/ Student%20Theses/MaryOwen10.pdf

Breheny P. Robust regression [Digital source] / P. Breheny. — Available at: http://web.as.uky.edu/statistics/users/pbreheny/764-F11/notes/12-1.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровский М.З. Системный анализ: Проблемы. Методология. Приложения. / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова; НАН Украины. Ин-т приклад. систем. анализа. — К.: Наук. думка, 2005. — 743 c.

2. Згуровський М.З. Основи системного аналізу: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. — К.: Вид. група ВНУ, 2007. — 543 c.

3. Панкратова Н.Д. Рациональный компромисс в системной задаче концептуальной неопределенности / Н.Д. Панкратова // Кибернетика и системный анализ. — 2002. — № 4. — С. 162–180.

4. Кузнєцова Н.В. Практичні підходи до визначення та урахування невизначеностей, що формують фінансові ризики / Н.В. Кузнєцова // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2014. — Вып. 2(44). — С. 160–170.

5. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org.

6. Зангиева И.К. Решение проблемы неповноты данных массовых опросов / Российская социология завтрашнего дня: сб. студ. работ / И.К. Зангиева. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008. — Вып. 3. — С. 84–95.

7. Снитюк В.Е. Эволюционный метод восстановления пропусков в данных / В.Е. Снитюк // Интеллектуальный анализ информации. — К., 2006. — С. 262–271.

8. Злоба Е. Статистические методы восстановления пропущенных данных / Е. Злоба, И. Яцкив // Computer Modelling & New Technologies. — 2002. — 6, № 1. — P. 51–61.

9. Загоруйко Н.Г. Методы распознавания и их применение / Н.Г. Загоруйко. — М.: Сов. радио, 1972. — 216 с.

10. Rubin D.B. An Overview of Multiple Imputation / D.B. Rubin // Proc. Survey Research Methods Section of the American Statistical Association. — 1988. — P. 79–84.

11. Dempster A.P. Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm / A.P. Dempster, N.M. Laird, D.B. Rubin // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). — 1977. — 39, N 1. — P. 1–38.

12. Бідюк П.І. Моделі і методи прикладної статистики / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, Н.В. Кузнєцова . — К.: НУТУ "КПІ", 2014. — 722 с.

13. Shi F. Missing Value Estimation for Microarray Data by Bayesian Principal Component Analysis and Iterative Local Least Squares / F. Shi, D. Zhang, J. Chen, H.R. Karimi // Mathematical Problems in Engineering. Article ID 162938. — 2013. — P. 17.

14. Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring / N. Siddiqi. — 2005. — 196 p.

15. Owen M. Tukey's Biweight Correlation and the Breakdown [Електронний ресурс] / M. Owen. — 2005. — Режим доступу: http://pages.pomona.edu/~jsh04747/ Student%20Theses/MaryOwen10.pdf

16. Breheny P. Robust regression [Електронний ресурс] / P. Breheny. — Режим доступу: http://web.as.uky.edu/statistics/users/pbreheny/764-F11/notes/12-1.pdf.