DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.2.02

Математична модель ситуаційного синтезу автоматизованої системи збирання і оброблення інформації від технічних засобів моніторингу

Oleksii Oleksandrovych Pysarchuk, Maksym Oleksiiovych Humeniuk, Serhii Vitaliiovych Tymchuk

Анотація


Розглянуто проблему підвищення ефективності функціонування автоматизованої системи збирання та оброблення інформації від технічних засобів моніторингу. Як можливий варіант вирішення проблеми запропоновано застосування ситуаційного синтезу системи. Сформовано часткові критерії оптимальності структури автоматизованої системи збирання та оброблення інформації. На основі дискретної згортки часткових критеріїв розроблено математичну модель ситуаційного синтезу системи. Для визначення необхідної кількості технічних засобів моніторингу застосовано ентропійний підхід. Проведено поділ технічних засобів моніторингу на класи й оцінено інформативність кожного класу. Застосування розробленої комплексної математичної моделі ситуаційного синтезу дозволяє оптимально за заданими показниками вибирати технічні засоби моніторингу, що будуть залучені до виконання поточного завдання системи.

Ключові слова


математична модель; автоматизована система збору та обробки інформації; технічні засоби моніторингу; ситуаційний синтез; дискретна згортка часткових критеріїв; ентропійний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Koss V.A. Osoblyvosti protsedur planovoho j kryzovoho upravlinnja vijs'kovymy formuvannjamy / V.A. Koss // Nauka i oborona. – 2004. – № 1. – S. 25–32.

Pospelov D.A. Situatsionnoe upravlenie: teorija i praktika / D.A.Pospelov. – M.: Nauka, 1986. – 288 s.

Antushev G.S. Metody parametricheskogo sinteza slozhnyh tehnicheskih sistem / G.S. Antushev. – M.: Nauka, 1986. – 88 s.

Baranov G.L. Strukturnoe modelirovanie slozhnyh dinamicheskih sistem / H.L. Baranov, A.V. Makarov. – K.: Nauk. dumka, 1986. – 272 s.

Brahman T.R. Mnogokriterial'nost' i vybor al'ternativy v tehnike / T.R. Brahman. – M.: Radio i svjaz', 1984 . – 288 s.

Osnovy modelirovanija slozhnyh sistem: ucheb. posobie dlja stud. vuzov / Pod red. I.V. Kuz'mina. – K.: Vyssh. shk., 1981. – 360 s.

Slozhnye tehnicheskie i ergaticheskie sistemy: metod ispol'zovanija / A.N. Voronin, Ju.K. Ziatdinov, A.V. Harchenko, V.V. Ostashevskij. – H.: Fakt, 1997. – 240 s.

Tsvirkun A. D. Osnovy sinteza struktury slozhnyh sistem / A.D. Tsvirkun. – M.: Nauka, 1982. – 200 s.

Danyk Ju.H. Matematychne zabezpechennja avtomatyzovanoyi systemy zboru ta obrobky informatsiyi vid tekhnichnykh zasobiv monitorynhu / Ju.H. Danyk, O.O. Pysarchuk, S.V. Tymchuk // Suchasni informatsijni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony. – 2015. – № 2 (27). – C. 44–53.

Kharchenko V.P. Nelinijne ta bahatokryterial'ne modeljuvannja protsesiv u systemakh keruvannja rukhom: monohr. / V.P. Kharchenko, O.O. Pysarchuk. – K.: In-t obdarovanoyi dytyny, 2015. – 248 s.

Voronin A.N. Mnogokriterial'nye reshenija: modeli i metody: monogr. / A.N. Voronin, Ju.K. Ziatdinov, M.V. Kuklinskij. – K.: NAU, 2011. – 348 s.

Danik Ju.G. Metodika strukturno-parametricheskogo sinteza slozhnoj ergaticheskoj raspredelennoj informatsionno-upravljajuschej sistemy reagirovanija na konfliktnye situatsii / Ju.G. Danik, A.A. Pisarchuk // Problemy upravlenija i informatiki. – 2014. – № 2. – C. 80–101.

Mel'nyk A.L. Metodyka optymizatsiyi struktury systemy mistsevyznachennja na osnovi riznotypnykh zasobiv / A.L. Mel'nyk, O.O. Pysarchuk // Visn. ZhDTU. Tekhnichni nauky. – 2009. – № 3 (50). – S. 153–160.

Pysarchuk O.O. Metodyka vyznachennja optymal'noyi prostorovoyi struktury bahatopozytsijnoyi informatsijnoyi systemy za nelinijnoju skhemoju kompromisiv [Elektronyj resurs] / O.O. Pysarchuk // Problemy telekomunikatsij. – 2010. – № 2. – S. 107–116 – Available at: http:/pt.journal.kh.ua/ 2010/2/2/102_pisarchuk. compromises.pdf.

Fajnzil'berg L.S. Matematicheskie metody otsenki poleznosti diagnosticheskih priznakov : monogr./ L.S. Fajnzyl'berh – K.: "Osvita Ukrayiny", 2010. – 152 s.

Anisimov B.V. Raspoznavanie i tsifrovaja obrabotka zobrazhenij : ucheb. posobie dlja stud. vuzov / B.V. Anisimov, V.D. Kurganov, V.K. Zlobin. – M.: Vyssh. shk., 1983. – 295 s.

Venttsel' E.S. Teorija verojatnostej / E.S. Venttsel'. – M.: Nauka, 1969. – 576 s.

Gorelik A.L. Sovremennoe sostojanie problemy raspoznavanija / A.L. Gorelik, I.B. Gurevich, V.A. Skripnik. – M.: Radio i svjaz', 1985. – 160 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Косс В.А. Особливості процедур планового й кризового управління військовими формуваннями / В.А. Косс // Наука і оборона. – 2004. – № 1. – С. 25–32.

2. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика / Д.А.Поспелов. – М.: Наука, 1986. – 288 с.

3. Антушев Г.С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем / Г.С. Антушев. – М.: Наука, 1986. – 88 с.

4. Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л. Баранов, А.В. Макаров. – К.: Наук. думка, 1986. – 272 с.

5. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике / Т.Р. Брахман. – М.: Радио и связь, 1984 . – 288 с.

6. Основы моделирования сложных систем: учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. И.В. Кузьмина. – К.: Высш. шк., 1981. – 360 с.

7. Сложные технические и эргатические системы: метод использования / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.В. Харченко, В.В. Осташевский. – Х.: Факт, 1997. – 240 с.

8. Цвиркун А. Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А.Д. Цвиркун. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

9. Даник Ю.Г. Математичне забезпечення автоматизованої системи збору та обробки інформації від технічних засобів моніторингу / Ю.Г. Даник, О.О. Писарчук, С.В. Тимчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2015. – № 2 (27). – C. 44–53.

10. Харченко В.П. Нелінійне та багатокритеріальне моделювання процесів у системах керування рухом: моногр. / В.П. Харченко, О.О. Писарчук. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2015. – 248 с.

11. Воронин А.Н. Многокритериальные решения: модели и методы: моногр. / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, М.В. Куклинский. – К.: НАУ, 2011. – 348 с.

12. Даник Ю.Г. Методика структурно-параметрического синтеза сложной эргатической распределенной информационно-управляющей системы реагирования на конфликтные ситуации / Ю.Г. Даник, А.А. Писарчук // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 2. – C. 80–101.

13. Мельник А.Л. Методика оптимізації структури системи місцевизначення на основі різнотипних засобів / А.Л. Мельник, О.О. Писарчук // Вісн. ЖДТУ. Технічні науки. – 2009. – № 3 (50). – С. 153–160.

14. Писарчук О.О. Методика визначення оптимальної просторової структури багатопозиційної інформаційної системи за нелінійною схемою компромісів [Електроний ресурс] / О.О. Писарчук // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 2. – С. 107–116 – Режим доступу: http:/pt.journal.kh.ua/ 2010/2/2/102_pisarchuk. compromises.pdf.

15. Файнзильберг Л.С. Математические методы оценки полезности диагностических признаков : моногр./ Л.С. Файнзильберг – К.: "Освіта України", 2010. – 152 с.

16. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка зображений : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М.: Высш. шк., 1983. – 295 с.

17. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

18. Горелик А.Л. Современное состояние проблемы распознавания / А.Л. Горелик, И.Б. Гуревич, В.А. Скрипник. – М.: Радио и связь, 1985. – 160 с.