DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.02

Застосування онтологічного анализу для оцінювання компетентності фахівців з розроблення національних стандартів

Anatoly Ya. Gladun, Julia V. Rogushina

Анотація


Необхідність і актуальність упровадження національних стандартів та їх гармонізації з міжнародними стандартами проаналізовано на прикладі сфери інформаційних технологій і тих специфічних проблем, що виникають при цьому. Запропоновано об’єктивні методи оцінювання компетентності експертів та розробників національних стандартів України. Подані методи ґрунтуються на семантичному зіставленні опису стандарту та документів, що характеризують компетентність його розробників в обраній сфері. Запропоновано використовувати знання, що здобуваються з відкритого середовища Web: Wікі-довідники, наукометричні бази, офіційні сайти організацій і супровідні метадані, онтології предметних областей тощо. Для інтеграції цих інформаційних ресурсів розроблено спеціалізовану онтологію наукової діяльності, що дозволяє стандартизувати термінологічну базу для опису кваліфікації потенційних експертів.

Ключові слова


стандартизація;онтологія;наукометричні показники;компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny "Pro standartyzatsiju". Verkhovna Rada Ukrayiny, Zakon vid 05.06.2014, № 1315 – VII. — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

DSTU 1.1:2015 Natsional'na standartyzatsija. Standartyzatsija ta sumizhni vydy dijal'nosti. Slovnyk terminiv. — Chynnyj vid 20.12.2015.

DSTU 1.2:2015 Natsional'nyj standart Ukrayiny. Natsional'na standartyzatsija. Pravyla provedennja robit z natsional'noyi standartyzatsiyi. — Chynnyj vid 20.12.2015.

DSTU 1.7:2015 Natsional'na standartyzatsija. Pravyla ta metody pryjnjattja mizhnarodnykh i rehional'nykh normatyvnykh dokumentiv. — Chynnyj vid 20.12.2015.

Hladun A.Ja. Osnovy metodolohiyi formuvannja tezaurusiv z vykorystannjam ontolohichnoho ta mereolohichnoho analizu / A.Ja. Hladun, Ju.V. Rohushyna // Iskusstvennyj intellekt, 2008. — № 5. — S.112–124.

Hrytsyk N. Komp’juterna terminolohija ta osnovni sposoby yiyi perekladu / N. Hrytsyk // KhVIII Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsija "Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tret'oho tysjacholittja", Perejaslav-Khmel'nyts'kyj, 2013. — S. 45–52.

Tsytsyliano O. Kreatyvnist' ta standartyzatsija jak osnova konkurento-spromozhnosti orhanizatsiyi / O. Tsytsyliano // Standartyzatsija. Sertyfikatsija. Jakist'. — 2007. — № 1 (44). — S. 42–44.

Domantsevych R.I. Osnovy standartyzatsiyi, metrolohiyi ta upravlinnja jakistju / R.I. Domantsevych, I.S. Polikarpov, B.P. Jatsyshyn. — K.: NMTs "Ukooposvita", 1997. — 219 s.

Kostenko L.J. Naukova periodyka Ukrayiny ta bibliometrychni doslidzhennja / L.J. Kostenko, O.I. Zhabin, Ye.O. Kopanyeva, T.V. Symonenko // NAN Ukrayiny, Nats. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernads'koho. — K., 2014. — 173 s.

Rogushina J. Ontology-based competency analysis in new research domains / J. Rogushina, A. Gladun // Journal of Computing and Information Technology. — 2012. — 23, N 4. — P. 123–134.

Nalimov V.V. Naukometrija: Izuchenie razvitija nauki kak informatsionnogo protsessa / V.V. Nalimov, Z.M. Mul'chenko. — M.: Nauka, 1969. — 192 s.

Shtovba S.D. Obzor naukometricheskih pokazatelej dlja otsenki publikatsionnoj dejatel'nosti uchenogo / S.D. Shtovba, E.V. Shtovba // Naukometrija i ekspertiza v upravlenii naukoj. — M.: IPU RAN, 2013. — S. 262–278.

Burkov V.N. Parametry tsitiruemosti nauchnyh publikatsij v naukometricheskih bazah dannyh / V.N. Burkov, A.A. Beloschitskij, V.D. Gogunskij // Upravlinnja rozvytkom skladnykh system. — 2013. — Vyp. 15. — S. 134–139.

Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output / J.E. Hirsch // Proc. Of the National academy of Sciences of the United States of America. — 2005. —102(46). — P. 16569–16572.

Hladun A.Ja. Semantychni tekhnolohiyi: pryntsypy ta praktyky: monohr. / A.Ja. Hladun, Ju.V. Rohushyna. — K.: Universarium, 2016. — 314 s.

Hladun A.Ja. DSTU ISO/IEC TR 10000-1:2004 "Informatsijni tekhnolohiyi. Osnovy ta taksonomija mizhnarodnykh standartyzovanykh profiliv. Chastyna 1. Zahal'ni pryntsypy ta osnovy dokumentuvannja". — K.: Derzhspozhyvstandart, 2004. — 20 s. — Chynnyj vid 01.01.2006.

Rohushyna Ju.V. Ontolohichnyj analiz u Web: monohr. / A.Ja. Hladun, V.V. Osadchyj, S.M. Pryjma. — Melitopol': MDUPU im. Bohdana Khmel'nyts'koho, 2015. — 407 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про стандартизацію». Верховна Рада України, Закон від 05.06.2014, № 1315 – VII. — http:zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

2. ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів. — Чинний від 20.12.2015.

3. ДСТУ 1.2:2015 Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. — Чинний від 20.12.2015.

4. ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів. — Чинний від 20.12.2015.

5. Гладун А.Я. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного та мереологічного аналізу / А.Я. Гладун, Ю.В. Рогушина // Искусственный интеллект, 2008. — № 5. — С.112–124.

6. Грицик Н. Комп’ютерна термінологія та основні способи її перекладу / Н. Грицик // ХVІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття», Переяслав-Хмельницький, 2013. — С. 45–52.

7. Цициліано О. Креативність та стандартизація як основа конкуренто-спроможності організації / О. Цициліано // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2007. — № 1 (44). — С. 42–44.

8. Доманцевич Р.І. Основи стандартизації, метрології та управління якістю / Р.І. Доманцевич, І.С. Полікарпов, Б.П. Яцишин. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1997. — 219 с.

9. Костенко Л.Й. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва, Т.В. Симоненко // НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2014. — 173 c.

10. Rogushina J. Ontology-based competency analysis in new research domains / J. Rogushina, A. Gladun // Journal of Computing and Information Technology. — 2012. — 23, N 4. — P. 123–134.

11. Налимов В.В. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса / В.В. Налимов, З.М. Мульченко. — М.: Наука, 1969. — 192 с.

12. Штовба С.Д. Обзор наукометрических показателей для оценки публикационной деятельности ученого / С.Д. Штовба, Е.В. Штовба // Наукометрия и экспертиза в управлении наукой. — М.: ИПУ РАН, 2013. — С. 262–278.

13. Бурков В.Н. Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных / В.Н. Бурков, А.А. Белощицкий, В.Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. — 2013. — Вып. 15. — С. 134–139.

14. Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output / J.E. Hirsch // Proc. Of the National academy of Sciences of the United States of America. — 2005. —102(46). — Р. 16569–16572.

15. Гладун А.Я. Семантичні технології: принципи та практики: моногр. / А.Я. Гладун, Ю.В. Рогушина. — К.: Універсаріум, 2016. — 314 с.

16. Гладун А.Я. ДСТУ ISO/IEC TR 10000-1:2004 «Інформаційні технології. Основи та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 1. Загальні принципи та основи документування». — К.: Держспоживстандарт, 2004. — 20 с. — Чинний від 01.01.2006.

17. Рогушина Ю.В. Онтологічний аналіз у Web: моногр. / А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма. — Мелітополь: МДУПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. — 407 с.