DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.04

Динамічний розподіл робіт по ресурсах в неоднорідній системі з обмеженнями реального часу

Valery P. Simonenko, Anatolij M. Sergiyenko

Анотація


Запропоновано метод динамічного розподілу робіт у неоднорідній обчислювальній системі в реальному часі. Основою методу є попередня підготовка вихідної інформації з урахуванням тривалості планування, складності виконуваних робіт, а також індивідуальних характеристик ресурсів, таких як продуктивність, ємність пам'яті, наявність завантажених математичного забеспечення та початкових даних. Алгоритм такої підготовки полягає у формуванні матриці запасів часу виконання робіт на ресурсах і в послідовності перетворень цієї матриці у матрицю вартостей із застосуванням матриці перевірки конфліктності призначень. Після підготовки інформації завдання планування вирішується угорським алгоритмом пошуку максимального паросполучення у графі.

Ключові слова


розклад;дводольний граф;угорський алгоритм;планувальник

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Papadimitriou C.H. Combinatory optimization, algorithm and complexity / C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz. — New Jersey: Prentice-Hall. —1982. — 496 p.

Berge C. Theorie des graphes et ses application / C. Berge. — Paris: Dunod. — 1958. — 275 p.

Zyl' S. Operatsionnaja sistema real'nogo vremeni QNX: ot teorii k praktike. — 2-izd. / S. Zyl'. — SPb.: BHV — Peterburg, 2004. — 192 s. ISBN 5-94157-486-H

Zyl' S. QNX Momentics. Osnovy primenenija / S. Zyl'. — SPb.: BHV-Peterburg, 2004. — 256 s.: il. ISBN 5-94157-430-4

Kerten R. Vvedenie v QNX/Neutrino 2 / R. Kerten . — SPb.: Petropolis. — 2001. — 512 S. ISBN 5-94656-025-9.

Oslender D.M. Upravljajuschie programmy dlja mehanicheskih sistem: Ob'ektno-orientirovannoe proektirovanie sistem real'nogo vremeni / D.M. Oslender, Dzh.R. Ridzhli, Dzh.D. Ringenberg. — M.: Binom. Laboratorija znanij. — 2004. — 416 s. ISBN 5-94774-097-4.

Simonenko V.P. Uluchshennyj algoritm naznachenija dlja planirovschikov zadanij v neodnorodnyh raspredelennyh vychislitel'nyh sistemah / V.P. Simonenko, A.M. Sergienko, A.V. Simonenko // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2016. — № 2. — S. 20–35.

Kauffman A. Introduction to a la combinatorque en vue des applications / A. Kauffman. — Paris: Dunod, 1968.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Papadimitriou C.H. Combinatory optimization, algorithm and complexity / C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz. — New Jersey: Prentice-Hall. —1982. — 496 p.

2. Berge C. Theorie des graphes et ses application / C. Berge. — Paris: Dunod. — 1958. — 275 p.

3. Зыль С. Операционная система реального времени QNX: от теории к практике. — 2-изд. / С. Зыль. — СПб.: БХВ — Петербург, 2004. — 192 с. ISBN 5‑94157-486-Х.

4. Зыль С. QNX Momentics. Основы применения / С. Зыль. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 256 с.: ил. ISBN 5-94157-430-4 .

5. Кёртен Р. Введение в QNX/Neutrino 2 / Р. Кёртен . — СПб.: Петрополис. — 2001. — 512 C. ISBN 5-94656-025-9.

6. Ослэндер Д.М. Управляющие программы для механических систем: Объектно-ориентированное проектирование систем реального времени / Д.М. Ослэндер,  Дж.Р. Риджли,  Дж.Д. Рингенберг. — М.: Бином. Лаборатория знаний. — 2004. — 416 c. ISBN 5-94774-097-4.

7. Симоненко В.П. Улучшенный алгоритм назначения для планировщиков заданий в неоднородных распределенных вычислительных системах / В.П. Симоненко, А.М. Сергиенко, А.В. Симоненко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 2. — С. 20–35.

8. Kauffman A. Introduction to a la combinatorque en vue des applications / A. Kauffman. — Paris: Dunod, 1968.