Stability of local weights of decision alternatives on basis of pairwise comparison method

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.02

Keywords:

stability interval of expert estimations of pairwise comparisons, consistency of expert estimations of pairwise comparisons, stability of ranging, stability index, the RGMM

Abstract

The pairwise comparison method is used to solve poorly structured problems of decision making, for the calculation of relative weights of decision alternatives in terms of quality characteristic (decision criterion) on the basis of expert judgments of alternatives. In this paper, a method for estimating the stability of local weights of decision alternatives is developed. This method is used when local weights are calculated on the basis of the RGMM. The developed method includes: an estimation of the stability of the local ranking of decision alternatives to changes in expert pairwise comparison judgments and an estimation of the stability of consistency of expert pairwise comparison judgments to a change of a single judgment. The formulas are devised for calculating the stability intervals of expert pairwise comparison judgments as to changes of local ranking of decision alternatives. Stability intervals are proposed for finding critical elements of a decision-making problem. These critical elements are expert judgments that are sensitive to changes of a local ranking of alternatives and the most inconsistent expert judgments.

Author Biography

Nadezhda I. Nedashkovskaya, The department of mathematical methods of system analysis of ESC "IASA" NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine

Nadezhda Ivanovna Nedashkovskaya,

PhD, doctoral candidate in NTUU "KPI", an associate professor in the department of mathematical methods of system analysis of ESC "IASA" NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine

References

Saati T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij / T. Saati. — M.: Radio i svjaz', 1993. — 320 s.

Pankratova N.D. Modeli i metody analizu iyerarkhij: Teorija. Zastosuvannja: navch. posib. / N.D. Pankratova, N.I. Nedashkivs'ka. — K: IVTs Vyd-vo "Politekhnika", 2010. — 371 s.

Nogin V.D. Uproschennyj variant metoda analiza ierarhij na osnove nelinejnoj svertki kriteriev / V.D. Nogin // Zhurnal vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki. — 2004. — 44, № 7. — S. 1261–1270.

Saati T.L. Prinjatie reshenij pri zavisimostjah i obratnyh svjazjah: Analiticheskie seti / T.L. Saaty. — 2-e yzd. — M.: Knyzhn. dom "LYBROKOM", 2009. — 360 s.

Macharis C. PROMETHEE and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis. Strenhthening PROMETHEE with ideas of AHP / C. Macharis, J. Springael, K.D. Brucker, A. Verbeke // European Journal of Operational Research. — 2004. — 153, № 2. — P. 307–317.

Corrente Salvatore. Multiple Criteria Hierarchy Process with ELECTRE and PROMETHEE / S. Corrente, S. Greco, R. Słowiński // Omega. — 2013. — 41, Issue 5. — P. 820–846.

Totsenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinjatija reshenij. Algoritmicheskij aspekt / V.H. Totsenko. — K.: Nauk. dumka, 2002. — 381 s.

SPPR "SuperDecisions" — http://www. superdecisions.com.

SPPR "Decision Lens" — http://www. decisionlens.com.

SPPR "MakeItRational" — http://makeitrational.com/http://www.transparentchoice. com.

Nedashkovskaja N.I. Sravnitel'nyj analiz metodov parnogo ekspertnogo otsenivanija al'ternativ reshenij / N.I. Nedashkovskaja // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2014. — № 4. — S. 35–44.

Nedashkivs'ka N.I. Metod uzhodzhenykh parnykh porivnjan' pry otsinjuvanni al'ternatyv rishen' za jakisnym kryteriyem / N.I. Nedashkivs'ka // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2013. — № 4. — S.67–79.

Aguarón Juan. Consistency stability intervals for a judgement in AHP decision support systems / J. Aguarón, M.T. Escobar, J.M. Moreno-Jiménez // European Journal of Operational Research. —2003. — 145, Issue 2. — P. 382–393.

Pankratova N. The Method of Estimating the Consistency of Paired Comparisons / N. Pankratova, N. Nedashkovskaya // International Journal "Information Technologies and Knowledge. — 7. — № 4. — 2013. — P. 347–361.

Published

2016-12-15

Issue

Section

Theoretical and applied problems and methods of system analysis