DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.07

Структурно-параметричне подання даних на основі методів оптимізації другого порядку

Fedir G. Garashchenko, Olga S. Degtiar

Анотація


Для роботи з різного типу даними в режимі реального часу виникає потреба використовувати адаптивні підходи, що здатні налаштовувати параметри моделі у міру надходження нової інформації. Запропоновано алгоритми подання динамічних потоків даних у заданих структурах, що базуються на оптимізації певних типів нев’язок. Для побудови моделей використано метод Ньютона як ефективний через його високу збіжність. Такі підходи мають на меті коригування вектора невідомих параметрів на підставі нових спостережень шляхом розв’язання систем звичайних диференціальних рівнянь. Початкові дані обрано з урахуванням оцінок, виведених на основі теорії практичної стійкості. Проведено обчислювальний експеримент, у якому порівнюються моделі, побудовані на методах оптимізації першого та другого порядків, що підтверджує доцільність використання розроблених підходів.

Ключові слова


обробка даних;структурно-параметрична оптимізація;градієнтні методи;метод Ньютона;збіжність;динамічна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Garaschenko F.G. Adaptivnye modeli approksimatsii signalov v strukturno-parametricheskih klassah funktsij / F.G. Garaschenko, O.S. Degtjar', O.F. Shvets // Problemy upravlenija i informatiki. — 2011. — № 2. — S. 69–77.

Erugin N.P. Kurs obyknovennyh differentsial'nyh uravnenij / N.P. Erugin, I.Z. Shtokalo. — K.: Vyshcha shk., 1974. — 472 s.

Dehtjar O.S. Adaptyvni pidkhody do aproksymatsiyi syhnaliv, shcho bazujut'sja na hradiyentnykh metodakh druhoho porjadku / O.S. Dehtjar // Fizyko-tekhnolohichni problemy radiotekhnichnykh prystroyiv, zasobiv telekomunikatsij, nano- ta mikroelektroniky: IV mizhnar. konf., 23–25 zhovt. 2013 r.: tezy dop. — Chernivtsi, 2014.

Dehtjar O.S. Pro odyn adaptyvnyj alhorytm aproksymatsiyi kuskovo-neperervnykh syhnaliv / O.S. Dehtjar, O.F. Shvets' // Visn. Kyyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Serija: Fizyko-matematychni nauky. — 2008. — № 3. — S. 192–198.

Bublik B.N. Strukturno-parametricheskaja optimizatsija i ustojchivost' dinamiki puchkov / B.N. Bublik, F.G. Garaschenko, N.F. Kirichenko. — K.: Nauk. dumka, 1985. — 304 s.

Bashnjakov O.M. Praktychna stijkist', otsinky ta optymizatsija / O.M. Bashnjakov, F.H. Harashchenko, V.V, Pichkur. — K.: VPTs "Kyyivs'kyj universytet", 2008. — 383 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаращенко Ф.Г. Адаптивные модели аппроксимации сигналов в структурно-параметрических классах функций / Ф.Г. Гаращенко, О.С. Дегтярь, О.Ф. Швец // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 2. — С. 69–77.

2. Еругин Н.П. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин, И.З. Штокало. — К.: Вища шк., 1974. — 472 с.

3. Дегтяр О.С. Адаптивні підходи до апроксимації сигналів, що базуються на градієнтних методах другого порядку / О.С. Дегтяр // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: IV міжнар. конф., 23–25 жовт. 2013 р.: тези доп. — Чернівці, 2014.

4. Дегтяр О.С. Про один адаптивний алгоритм апроксимації кусково-неперервних сигналів / О.С. Дегтяр, О.Ф. Швець // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. — 2008. — № 3. — С. 192–198.

5. Бублик Б.Н. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков / Б.Н. Бублик, Ф.Г. Гаращенко, Н.Ф. Кириченко. — К.: Наук. думка, 1985. — 304 с.

6. Башняков О.М. Практична стійкість, оцінки та оптимізація / О.М. Башняков, Ф.Г. Гаращенко, В.В, Пічкур. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. — 383 с.