DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.08

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах

Olena Yu. Zaychenko, Yuriy P. Zaychenko

Анотація


Розглянуто багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах (БКНП). Уведено поняття парето-оптимального розв’язку та найкращого компромісного розв’язку рівня α БКНП- задачі. Сформульовано та доведено теореми, які встановлюють взаємозв’язки між ними. Запропоновано метод розв’язання БКНП-задачі на основі пошуку компромісних розв’язків рівня α. Наведено приклад ров’язання багатокритеріальної задачі лінійного програмування з нечіткими параметрами, який ілюструє запропонований підхід, та проведено його порівняння з компромісним розв’язком цієї задачі в чіткій постановці.

Ключові слова


багатокритеріальні задачі;нечітке математичне програмування;Парето-оптимальні розв’язки рівня α;найкращий компромісний розв’язок рівня α

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Germejer Ju.B. Vvedenie v teoriju issledovanija operatsij. — M.: Nauka. — 1971. — 383 s.

Volkovich V.L. Problemy sozdanija intellektual'nyh sistem podderzhki prinjatija reshenij. — K., 1990. — 190 s.

Podinovskij V.V. Optimizatsija po posledovatel'no primenjaemym kriterijam. — M.: — 1975. — 360 s.

Larichev O.I. Teorija i metody prinjatija reshenij / O.Y. Larychev. — M., 2002. — 302 s.

Zajchenko Ju.P. Teorija pryjnjattja rishen', pidruch. / Ju.P. Zajchenko. — K.: NTUU "KPI", 2014. — 412 s.

Zgurovskij M.Z. Modeli i metody prinjatija reshenij v nechetkih uslovijah / M.Z. Zhurovskyj. — K.: Nauk. dumka, 2011. — 352 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. — М.: Наука. — 1971. — 383 с.

2. Волкович В.Л. Проблемы создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений. — К., 1990. — 190 с.

3. Подиновский В.В. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. — М.: — 1975. — 360 с.

4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. — М., 2002. — 302 с.

5. Зайченко Ю.П. Теорія прийняття рішень, підруч. / Ю.П. Зайченко. — К.: НТУУ "КПІ", 2014. — 412 с.

6. Згуровский М.З. Модели и методы принятия решений в нечетких условиях / М.З. Згуровский. — К.: Наук. думка, 2011. — 352 с.