Considering the risk of unused opportunities when grounding the optimal scenario of commissioning of new units at pumped storage power plants in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.01

Keywords:

alternative, pumped storage power plant, optimization, pairwise comparison, decision-making, risk of unused opportunities, total risk, scenario

Abstract

The problem of grounding the optimal scenario of commissioning of new capacity of hydro generation at pumped storage power plants (PSPP) in Ukraine in accordance with its government program of hydropower development in the period up to 2026, which provides for the completion and commissioning of next power units at the Dniester and the Tashlyk PSPP and construction of the Kaniv PSPP, was examined. A solution to this problem was proposed based on pairwise comparison of alternatives by the criterion of the minimum total risk with taking into account the risk of unused opportunities, where as characteristics forming components of total risks of alternatives energy indicators and costs of commissioning of hydro aggregates were taken. The principal possibility of choosing the optimal scenario of commissioning of new power units on PSPP in Ukraine, which is burdened by lower total risk compared with other possible scenarios, was shown.

Author Biography

Dmytro V. Stefanyshyn, The Institute of Telecommunications and Global Information Space of the NAS of Ukraine, Kyiv

Dmytro V. Stefanyshyn,

Doctor of Science (Eng.), the Lead researcher of the Institute of Telecommunications and Global Information Space of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Research areas: system analysis, analysis and assessment of risk, decision making under uncertainty and risk, reliability and safety of complicated systems, forecasting.

References

Rozvytok teploenerhetyky ta hidroenerhetyky / Ye.T. Bazeyev, B.D. Bileka, Ye.P. Vasyl'yev ta in.; nauk. red. V.M. Klymenko, Ju.O. Landau, I.Ja. Sihal. 2013. – 399 s. — Available at: http://energetika.in.ua/ua/books/book-3/part-2/section-2/2-8)

Vennerman P. Pumped storage plants – Status and perspectives / P. Vennerman, K.H. Gruber, J.U. Haaheim and al. // VGB Power Tech. — 2011. — N. 4. — P. 32–38.

Rodionov V.G. Optimizatsija struktury generirujuschih moschnostej. Akkumuljatory – nakopiteli energii // Energetika: problemy nastojaschego i vozmozhnosti buduschego. — M.: ENAS, 2010. — S. 68–69.

Electric Energy Storage Technology Options: A White Paper Primer on Applications, Costs, and Benefits / Rastler et al. EPRI, Palo Alto, CA, 2010. — Available at: http://www.epri.com/abstracts/Pages/ProductAbstract.aspx ProductId=000000000001020676

International Energy Statistics. — Available at: http://www.eia.gov.

Potashnik S.I. Kaskad Srednedneprovskih GES: Opyt osvoenija i ekspluatatsii / S.I. Potashnik. — M.: Energoatomizdat, 1986. — 144 s.

Prohrama rozvytku hidroenerhetyky na period do 2026 roku. Skhvaleno rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13 lypnja 2016 r. № 552-r. — Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80#n7

Ivashintsov D.A. Ecological and sociodemographic consequences of hydrotechnical construction (Problems of safety and risk) / D.A. Ivashintsov, D.V. Stefanishin, A. B. Veksler // Power Technology and Engineering. — 1993. — Vol. 27, Issue 12. — P. 685–691.

Environmental experience gained from reservoirs in operation. Trans. of the 18-th Int. Cong. on Large Dams. — Vol 2. — Q.69. Durban-South Africa, 1994. — 780 p.

Veksler A.B. Nadezhnost', sotsial'naja i ekologicheskaja bezopasnost' gidrotehnicheskih ob'ektov: otsenka riska i prinjatie reshenij / A.B. Veksler, D.A. Ivashintsov, D.V. Stefanishin. — SPb.: VNIIG im. B.E. Vedeneeva, 2002. — 591 s.

Gidroenergetika i okruzhajuschaja sreda / Pod obsch. red. Ju. Landau i L.A. Sirenko. — K.: Libra, 2004. — 484 s.

The use of risk analysis to support dam safety decisions and management. Trans. of the 20-th Int. Congress on Large Dams. — Vol. 1. — Q. 76. — Beijing-China, 2000. — 896 p.

Risk Assessment in Dam Safety Management. A reconnaissance of benefits, methods and current applications. ICOLD Bulletin 130. — Paris, 2005. — 276 p.

Kachyns'kyj A.B. Bezpeka, zahrozy i ryzyk: naukovi kontseptsiyi ta matematychni metody: monohr. / A.B. Kachyns'kyj; In-t problem nats. bezpeky Nats. akad. sluzhby bezpeky Ukrayiny. — K.: [b. n.], 2004. — 470 s.

Pankratova N.D. Otsinjuvannja bahatofaktornykh ryzykiv v umovakh kontseptual'noyi nevyznachenosti / N.D. Pankratova, N.I. Nedashkivs'ka // Kibernetika i sistemnyj analiz. — 2009. — № 2. — S. 72–82.

Stefanyshyn D.V. Metodolohichni pidkhody do otsinky ta vrakhuvannja ryzyku v zadachakh zabezpechennja nadijnosti i bezpeky hrebel' / D.V. Stefanyshyn, O.M. Trofymchuk // Kontseptsija zakhystu krytychnoyi infrastruktury: Stan, problemy ta perspektyvy yiyi vprovadzhennja v Ukrayini: zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. (7–8 lystop. 2013 r., Kyyiv–Vyshhorod) Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen'. Ser. "Natsional'na bezpeka". — Vyp. 5. — K., 2014. — S. 88–98.

Marshall V. Osnovnye opasnosti himicheskih proizvodstv / V. Marshall. — M.: Mir, 1989. — 671 s.

Stefanyshyn D.V. Vybrani zadachi otsinky ryzyku ta pryjnjattja rishen' za umov stokhastychnoyi nevyznachenosti / D.V. Stefanyshyn. — K.: Azymut-Ukrayina, 2009. — 104 s.

Stefanyshyn D.V. Pro perspektyvy hidroenerhetyky v Ukrayini ta vybir variantu rozvytku Dniprovs'koho kaskadu z vrakhuvannjam ryzyku / D.V. Stefanyshyn // Hidroenerhetyka Ukrayiny. — 2010. — № 3. — S. 5–11.

Stefanyshyna-Havryljuk Ju.D. Pryjnjattja rishen' u pryrodokorystuvanni z urakhuvannjam ryzyku nevykorystanykh mozhlyvostej na pidstavi poparnoho porivnjannja al'ternatyv / Ju.D. Stefanyshyna-Havryljuk, D.V. Stefanyshyn // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2016. — № 3. — S. 51–62.

Published

2017-12-15

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems