Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Системні дослідження та інформаційні технології?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. Стаття з анотаціями та іншою інформацією подається в електронному вигляді з використанням веб сайту журналу http://journal.iasa.kpi.ua/.

2. На сторінці подачі статті, заповнюються метадані подання обов'язково на трьох мовах: українській, російській та англійській (вибіраючі три рази відповідну мову форми) (див. пункт 13). У формі обов'язково заповнюються такі поля: ім'я, по батькові (якщо є), прізвище, email, ORCHID ID, місце роботи, країна, біографічна довідка, назва статті, анотація та посилання. Заповнюються трьома мовами такі поля: місце роботи, країна, біографічна довідка, назва статті, та анотація. Такі поля як ім'я, по батькові (якщо є), прізвище, email та ORCHID ID заповнюються однаково для всіх мов — англійською. Посилання також заповнюються для всіх мов однаково — але мовою статті. Також обов'язково подається файл самої статті та, за необхідністю, супровідні файли.

3. У біографічній довідці кожного автора обов'язково вказується ім'я, по батькові (якщо є), прізвище, країна, місто, місце роботи, службова посада, вчений ступінь і звання, сфера наукових досліджень, електронна адреса, контактні телефони та поштова адреса на відповідній мові.

4. Анотація складається з 700 до 1000 символів.

5. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word 2003 шрифтом Times New Roman із вирівнюванням по ширині.

6. На початку статті вказується індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів), ключові слова.

7. Список літератури подається в порядку посилання після тексту статті. Якщо є можливість, у списку вказати DOI кожного посилання.

8. Набір формул здійснюється в редакторі формул "Equations."

9. Символи у формулах (крім особливих випадків) набираються курсивом. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів.

10. Нумерувати необхідно тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання в тексті.

11. Таблиці та рисунки виконуються в одному стилі, їм надається номер, назва і розташовуються після посилання в тексті. Не слід повторювати в статті підписи до рисунків і таблиць.

12. Стаття разом із таблицями, рисунками і списком літератури має бути не більше 15 сторінок. Оглядові статті обсягом до 25 сторінок приймаються за домовленістю із редколегією.

13. Всі метадані обов'язково повинні бути надані англійською мовою та мовою статті. Якщо є можливість, то бажано надати метадані третьою мовою.

14. Якщо не виходить коректно заповнити всі метадані описані в пунктах 2 і 3, ви можете помістити їх (на 2 або 3 мовах) в окремий документ і прикріпити його як супровідний файл.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  2. Автори ознайомилися з вимогами які розташовані у секції "Керівництва для авторів" на сторінці "Подання" (Домашня сторінка > Про журнал > Подання).
  3. Подання оформлене відповідно до зазначених вище вимог.
  4. Всі метадані статті заповнені англійською та, якщо можливо, українською та російською.
  5. Біографічна довідка та місце роботи кожного автора заповнені англійською та, якщо можливо, українською та російською.
 

Положення про авторські права

Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не запитуючи дозволу видавця або автора.