№ 4 (2004)

Зміст

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в экономіці PDF
I. V. Sergienko, M. V. Mikhalevich 7-29

Автоматизовані системи управління

Ефективний точний ПДС-алгоритм розв’язання задачі про сумарне запізнювання для одного приладу PDF (Русский)
A. A. Pavlov, E. B. Misura 30-59

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Задачі оцінювання параметрів у гільбертовому просторі для диференціальних рівнянь в умовах невизначеності PDF
O. H. Nakonechny, V. P. Marzeniuk 60-76

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Оцінка точності псевдобулевих канонічних моделей прийняття рішень за неповною інформацією PDF (Русский)
V. I. Donskoj 77-83
Метод побудови генератора УВЧ сигналів автоматизованої системи охорони важливих та особливо важливих об’єктів PDF (Русский)
L. Pyuschki 84-89

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Раціональний компроміс у задачах системного узгодження суперечливих цілей PDF (Русский)
E. L. Oparina 90-101
Методи синтезу якісних регуляторів для нелінійних динамічних систем PDF
O. M. Glazok 102-109
Системний аналіз процесів розповсюдження шкідливих домішок в атмосфері PDF (Русский)
V. V. Zavodnik 110-123

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Процесологічні середовища системного анализу PDF
I. V. Red'ko 124-140