Інваріантність по скалярному критерію розпізнавання образів

P. V. Chetyrbok

Анотація


Побудовано ізоморфне відображення множини розпізнавальних образів на множину дійсних чисел з інтервалу [0,1], яке дозволяє поєднати класифікацію розпізнавальних образів із поведінкою скалярного критерію в просторі помилок. Запропонований в статті функціонал і вирішальне правило (скалярний критерій для розпізнання образів) дозволяють створити модель нейронної мережі інваріантної до трансформації образів, які розпізнаються.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ