№ 2 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Автоматизовані системи управління

Координуюче керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі PDF
V. D. Romanenko, Y. L. Milyavsky 7-20

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Підвищення ефективності оцінювання параметрів розподілу в умовах обмеженої експериментальної інформації PDF (Русский)
I. V. Redko, T. V. Podladchikova, V. N. Podladchikov 21-27
Інваріантність по скалярному критерію розпізнавання образів PDF (Русский)
P. V. Chetyrbok 28-34
Використання апарату ідемпотентних алгебр для аналізу процесів в мережі з наданням інтегрованих послуг PDF (Русский)
V. I. Bessarab, E. Ye. Zaytseva, E. G. Kovalenko 35-40
Метод кількісного оцінювання відповідей у системах тестування знань відкритого типу PDF
I. V. Zamarueva, L. M. Badorina 41-46

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Кількісні методи обробки поглядів експертів під час оцінки якості та перспективність поданих для фінансування інноваційних проектів PDF (Русский)
Yu. О. Zak 47-61
Реалізація прийнятих рішень PDF (Русский)
V. V. Kriuchkovsky, D. V. Khodakov 62-75
Про вибір стратегії оподаткування в економічній системі за наявності монополістів PDF
A. P. Makhort 76-87

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Оцінка стійкості екосистем на основі аналізу рольових трофічних мереж PDF
S. S. Rudenko, O. Ya. Bujdigan 88-97

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Оптимізаційні економічні задачі в системах захисту інформації PDF
E. G. Levchenko, R. B. Prus 98-103

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Алгебраїчна характеристика класу графових перетворень PDF
I. V. Redko, N. N. Snigur 104-114
Збереження цілісності відтворюваного на шляху вербалізації окремого фрагмента дійсності PDF
Yu. І. Kislenko 115-127

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Формальне подання простору данных у вигляді алгебраичної системи PDF
N. B. Shakhovska 128-140