Ієрархічне планування в системах, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси, як задача прийняття рішень

M. Z. Zgurovsky, A. A. Pavlov

Анотація


Досліджується проблема ефективного планування в системах з мережним представленням технологічних процесів й обмеженими ресурсами. Обґрунтовується використання ієрархічних моделей планування. Показано, що навіть ефективне розв’язання задачі за одним скалярним критерієм є лише початковим етапом реалізації ефективного планування як задачі прийняття рішень із погано формалізованою глобальною метою.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ