№ 3 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Порівняльний аналіз методів оцінки ризику банкрутства підприємств PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, S. V. Rogoza, V. A. Stolbunov 7-20
Контекстно-асоціативний підхід до автоматизованого виправлення орфографичних помилок PDF
V. P. Tarasenko, A. Yu. Mykhailiuk, T. M. Zabolotnia 21-30
Академічний сегмент української Грід-інфраструктури PDF (English)
Е. Martynov, S. Svistunov, G. Zinovjev 31-42
Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів PDF
N. S. Honchar, L. S. Terentyeva 43-51
Моделювання Grid-вузла на основі мереж Петрі PDF (Русский)
A. Yu. Shelestov 52-65
Ідентифікація знань в електронних бібліотеках PDF (Русский)
O. V. Kanishcheva 66-69

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Ієрархічне планування в системах, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси, як задача прийняття рішень PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, A. A. Pavlov 70-75

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Чисельний метод аналізу моделі безпроводової мережі зв’язку із складною схемою резервування каналів та чергами PDF (Русский)
A. Z. Melikov, A. M. Velibekov 76-89

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Метод лінеаризації та негладка оптимізація PDF (Русский)
E. I. Nenakhov, L. A. Sobolenko 90-104
Методологія визначення оптимальних технологиічних параметрів транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків PDF
L. M. Abramchuk 105-111

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Фрактальні "портрети" структур колективних залишкових знань PDF
V. V. Yasinsky 112-116
Визначення структури корпоративної екологічної системи та ідентифікація її стану PDF (Русский)
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova 117-129

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Модель привабливості вибору та прийняття рішень PDF
G. P. Poveshchenko 130-142