Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті соціального розвитку та безпеки країн світу. Частина 1. Аналіз докризового періоду (до другої половини 2008 р.)

A. Zgurovsky

Анотація


Запропоновано методику оцінки рівня глобалізації країн світу в просторі головних вимірів (індикаторів) їх соціального розвитку та безпеки, названу методикою МСРБ. Із використанням відомої методики КОF та запропонованої МСРБ проведено порівняльний аналіз рівня глобалізації різних країн світу. За допомогою методу Principal Compound Analysis виконано редукцію кількості змінних, які визначають властивості глобалізації щодо деяких характерних чинників, та здійснено спрощене представлення залежності рівня глобалізації від виявлених найсуттєвіших чинників.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ