№ 2 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Методика побудови сценаріїв розвитку Україны з використанням SWOT-анализу PDF
M. Zgurovsky, K. Pereverza 7-17
Моделювання ліній розлому цивілізацій в контексті фундаментальних відмінностей їх культур PDF (English)
М. Zgurovsky, А. Pasichny 18-34

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Інтегрування України в європейську грід-інфраструктуру PDF (English)
А. Zagorodny, М. Zgurovsky, G. Zinovjev, E. Martynov, А. Petrenko 35-49

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу PDF
V. D. Yakovenko, V. D. Gogunsky 50-57

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Технічне обслуговування монотонної системи з урахуванням сумарного напрацювання до відмови кожного її елемента PDF (Русский)
A. I. Peschansky 58-66

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Математична модель процесу формування та збереження колективних знань PDF
V. V. Yasinsky, O. V. Kapustian, J. Valero 67-77
Моделювання модульних систем із застосуванням дискретної теорії паттернів PDF (Русский)
I. I. Kovalenko, O. A. Kudin 78-91
Практичне застосування кількісних методів прогнозування PDF (Русский)
P. V. Budayev 92-106

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Алгоритм ймовірнісного висновку в байєсових мережах PDF (Русский)
O. M. Terentyev, P. I. Bidiuk, L. O. Korshevnyuk 107-111
Алгоритм знаходження найбільшого загального підграфа PDF (Русский)
M. B. Ilyashenko 112-120

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті соціального розвитку та безпеки країн світу. Частина 1. Аналіз докризового періоду (до другої половини 2008 р.) PDF (English)
A. Zgurovsky 121-132
Дослідження якості програмного забезпечення: порівняння оцінок експертів при визначенні пріоритетів PDF (English)
М. Haigh 133-142