Побудова індексу інтегрального ризику сталого розвитку для вибраної множини країн Латинської Америки

M. Zgurovsky, V. Bakhtina

Анотація


Виділено сім ключових ризиків сталого розвитку Латинської Америки: 1) екологія та винищення лісів; 2) природні катаклізми; 3) наркотики та злочинність; 4) політика та безпека; 5) обмежений доступ до питної води та санітарні умови; 6) охорона здоров’я; 7) рівень освіти населення. Ризики синтезовані у комплексний вектор загроз для 23 країн Латинської Америки. Ідентифіковано країни, найбільш вразливі з боку виділеної системи ризиків.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ