DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.09

Інтелектуальна візуальна 3D+ поліглот-концепція програмування без мов програмування

I. V. Velbitsky

Анотація


Запропоновано просту, інтелектуальну і математично строгу концепцію програмування орієнтованими графами з тільки горизонтальних дуг, на яких зверху і знизу записуються тексти будь-якими мовами — російською, англійською, китайською, математичною та ін. Математична мова строго визначена як частина елементарної математики, яка задає вирази і формули для запису умов і дій на графічних дугах нової концепції і виконання їх на комп’ютері. Традиційні мови програмування не використовуються, але їх бібліотеки (інтелект) зберігаються з можливістю доступу до них з графічних програм з використанням відповідних функцій з параметрами або без. Будь-яка програма з цієї бібліотеки може бути автоматично переведена в єдину нову графічну оболонку. Такий граф є інтелектуальним поліглотом, він може бути 3D+, має стандарт ISO 8631/1989, і тільки один ефективно використовується протягом всього життєвого циклу процесу розроблення, виконання та експлуатації програм. У новій концепції використовується єдиний математичний (графічний) метод для запису алгоритмів, даних, програм і мережевих графіків їх розроблення, який має набагато кращі (до 100+ раз) характеристики з наочності, простоти, компактності, швидкості їх введення в комп’ютер і ефективності отриманого в результаті комп'ютерного коду. Наведено історію виникнення та перевірки нової концепції, опис її суті, реалізованої у графічному середовищі програмування і думки деяких експертів та користувачів про переваги її використання.

Ключові слова


Графічне програмування; Графи, навантажені по дугам; Єдина логічна і абстрактна схема алгоритмів, даних і програм; Поліглот, 3D і багатовимірне програмування; Колір, креслення і мережеві графіки в програмуванні; Самодокументування та документування мотивації рішень, що приймаються

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Glushkov V.M. Tehnologija programmirovanija i problemy ee avtomatizatsii / V.M. Glushkov, I.V. Vel'bitskij // УСИМ. — № 6. — 1976. — C. 75–93.

Vel'bitskij I.V. Tehnologija programmirovanija / I.V. Vel'bitskij // Tehnika. — 1984. — 279 s.

Sergeev V.G. Glavnyj konstruktor sistem upravlenija raket i kosmicheskih kompleksov / V.G. Sergeev. — H., 2014. — 448 s.

Dijkstra E. Letters to the editor: go to statement considered harmful / E. Dijkstra // Communications of the ACM. — 1968. — P. 147–148.

Information technology, Programme constructs and convention for their Representation // Standard ISO/IEC 8631. — 1989.

McHenry W.K. Technology: A soviet visual programming / W.K. McHenry // Journal of Visual Languages and Computing. —1, N 2. — 1990.

Velbitskiy I.V. Graphical Programming and Program Correctness Proof / I.V. Velbitskiy // IEEE: 10.1109/ CSIT-13.6710368. — 2013. — P. 85–89.

Velbitsky I. Programming without Programming Languages (New Graphic Poliglot Concept) / I. Velbitsky // Application and Theory of Computer Technology (the British kingdom). —2, N.2. — 2017. — P. 26–41. — Available at:

http://www.archyworld.com/journals/index.php/atct/article/view/49

Valvachev A.N. Programming in Delphi / A.N. Valvachev, K.A. Syrkov, D.A. Syrkov. — 2005. — Available at: http://www.rsdn.ru/article/Delphi/

Prata Stephen. C++ Primer Plus, Fifth Edition, SAMS Indiana, 46240 USA, 1184 p., ISBN 5-8459-1 1 27-3 Moscow. 2007.

Cade Metz. Google Blockly Lets You Hack With No Keyboard. — Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Blockly


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глушков В.М. Технология программирования и проблемы ее автоматизации / В.М. Глушков, И.В. Вельбицкий // УСИМ. — № 6. — 1976. — C. 75–93.

2. Вельбицкий И.В. Технология программирования / И.В. Вельбицкий // Техника. — 1984. — 279 с.

3. Сергеев В.Г. Главный конструктор систем управления ракет и космических комплексов / В.Г. Сергеев. — Х., 2014. — 448 с.

4. Dijkstra E. Letters to the editor: go to statement considered harmful / E. Dijkstra // Communications of the ACM. — 1968. — P. 147–148.

5. Information technology, Programme constructs and convention for their Representation // Standard ISO/IEC 8631. — 1989.

6. McHenry W.K. Technology: A soviet visual programming / W.K. McHenry // Journal of Visual Languages and Computing. —1, N 2. — 1990.

7. Velbitskiy I.V. Graphical Programming and Program Correctness Proof / I.V. Velbitskiy // IEEE: 10.1109/ CSIT-13.6710368. — 2013. — P. 85–89.

8. Velbitsky I. Programming without Programming Languages (New Graphic Poliglot Concept) / I. Velbitsky // Application and Theory of Computer Technology (the British kingdom). —2, N.2. — 2017. — P. 26–41. — Available at:

9. http://www.archyworld.com/journals/index.php/atct/article/view/49

10. Valvachev A.N. Programming in Delphi / A.N. Valvachev, K.A. Syrkov, D.A. Syrkov. — 2005. — Available at: http://www.rsdn.ru/article/Delphi/

11. Prata Stephen. C++ Primer Plus, Fifth Edition, SAMS Indiana, 46240 USA, 1184 p., ISBN 5-8459-1 1 27-3 Moscow. 2007.

12. Cade Metz. Google Blockly Lets You Hack With No Keyboard. — Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Blockly