№ 3 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Блокчейн як сервіс для медичних записів PDF (English)
Anatoly Petrenko, Roman Kyslyi, Ihor Pysmennyi 7-11
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій PDF
Fedir G. Garashchenko, Victor R. Kulyan, Olena O. Iunkova 12-20
Ідентифікація інтенсивності джерел забруднення атмосфери на базі гібридних обчислювальних систем PDF
Mykola I. Ilin, Oleksii M. Novikov 21-28
Особливості реалізації сервіс-орієнтованих додатків у хмарі PDF
O. O. Petrenko 29-42

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Оцінка компанії на основі дисконтованих фінансових потоків і її залишкової вартості в умовах нечітких даних PDF (Русский)
Yuriy A. Zack 43-56
Створення корпоративної мережі для компонувальної схеми технологічного парку вищого навчального закладу PDF (Русский)
Javanshir F. Mamedov, Arzu G. Aliyeva 57-62
Формування знання-орієнтованого інформаційного забезпечення досліджень складних систем PDF
Tatiana V. Kozulia, N. V. Sharonova, Mariia M. Kozulia 63-72

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем PDF
Vasyl M. Gorbachuk, O. S. Makarenko 73-87
Інтелектуальна візуальна 3D+ поліглот-концепція програмування без мов програмування PDF (Русский)
I. V. Velbitsky 88-106

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей PDF
Dmytro V. Stefanyshyn, Yulija D. Stefanyshyna-Gavryliuk 107-116
Математичне моделювання і аналіз напруженого стану в ортотропному п’єзоелектричному середовищі з круговою тріщиною PDF (Русский)
Vitaliy Kirilyuk, Olga Levchuk, Olena Gavrilenko 117-126
Метрика та алгоритм для розрахунку подібності двох часових послідовностей подій PDF (English)
Sergii Nikolaiev 127-135