DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.05

Оцінка компанії на основі дисконтованих фінансових потоків і її залишкової вартості в умовах нечітких даних

Yuriy A. Zack

Анотація


Під час використання прибуткового методу оцінювання вартості бізнесу ряд показників обсягів очікуваних грошових потоків, величин коефіцієнтів дисконтування, а також величини "дисконтованого доходу" в кожен рік експлуатації і за весь прогнозований період, протягом якого інвестор передбачає володіти бізнесом, і залишкової вартості активів подані нечіткими множинами з функціями належності прямокутного, трикутного і трапецієподібного типу. На основі методів fuzzy-арифметики і апарату дискретних fuzzy-марківських ланцюгів розраховані результуючі нечіткі множини, що визначають оцінки вартості бізнесу з позицій як конкретного інвестора, так і володаря бізнесом. На відміну від відомих підходів уведені в роботі діапазони прогнозованих обома сторонами значень можливих ринкових вартостей бізнесу забезпечують допустимий кожною зі сторін ступінь ризику можливих втрат прибутку, вирішення питань доцільності подальших переговорів і визначення граничних значень вартості для кожної зі сторін.

Ключові слова


вартість покупки бізнесу; дисконтируемой грошові потоки; залишкові активи підприємства; Fuzzy-арифметика; дискретні Fuzzy-марковские ланцюга; ефективні діапазони прогнозованих обсягів вартості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gordon M.J. Dividends, Earnings and Stock Price / M.J. Gordon // The Review of Economics and Statistics. — 1959. — Vol. 41, N 2, Part 1. — P. 99–105.

Modigliani F. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment / F. Modigliani, M.H. Miller // American Economic Review. — 1958. — Vol. 48. — P. 261–297.

Damodaran A. Investitsionnaja otsenka. Instrumenty i metody otsenki ljubyh aktivov / A. Damodaran. — Izd. Al'pina Pablisher, 2010 .

Merser Z.K. Integrirovannaja teorija otsenki biznesa / Z.K. Merser, T.U. Harms; pod nauch. red. V.M. Rutgauzera. — Izd-vo Marosejka, 2008.

Grjaznova A.G. Otsenka stoimosti predprijatija (biznesa) / A.G. Grjaznova, M.A. Fedotova, M.A. Eskindarov, T.V. Tazihina i dr. — M.: Interreklama, 2003. — 544 s. — Available at: http://www.ceae.ru/files/Enterprise-estimation.PDF

Liu J. Equity valuation using multiples / J. Liu, D. Nissim, J. Thomas // Journal of Accounting Research. — 2002. — Vol. 40, N 1. — P. 135–172.

Ballwieser W. Unternehmensbewertung: Prozeß, Methoden und Probleme / W. Ballwieser. — 3. Aufl., Stuttgart, 2011.

Zgurovskij M.Z. Modeli prinjatija reshenij v nechetkih uslovijah / M.Z. Zgurovskij, Ju.P. Zajchenko. — K.: Nauk. dumka, 2011.

Zak Ju.A. Prinjatie reshenij v uslovijah razmytyh i nechetkih dannyh / Ju.A. Zak. — M.: URSS, 2013. — 352 s.

Zak Ju.A. Verojatnostnyj podhod k otsenke perspektivnosti pokupki biznesa konkretnym investorom / Ju.A. Zak // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — K., 2016. — № 4. — S. 23–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Gordon M.J. Dividends, Earnings and Stock Price / M.J. Gordon // The Review of Economics and Statistics. — 1959. — Vol. 41, N 2, Part 1. — P. 99–105.

2. Modigliani F. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment / F. Modigliani, M.H. Miller // American Economic Review. — 1958. — Vol. 48. — P. 261–297.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран. — Изд. Альпина Паблишер, 2010 .

4. Мерсер З.К. Интегрированная теория оценки бизнеса / З.К. Мерсер, Т.У. Хармс; под науч. ред. В.М. Рутгаузера. — Изд-во Маросейка, 2008.

5. Грязнова А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина и др. — М.: Интерреклама, 2003. — 544 с. — Available at: http://www.ceae.ru/files/Enterprise-estimation.PDF

6. Liu J. Equity valuation using multiples / J. Liu, D. Nissim, J. Thomas // Journal of Accounting Research. — 2002. — Vol. 40, N 1. — P. 135–172.

7. Ballwieser W. Unternehmensbewertung: Prozeß, Methoden und Probleme / W. Ballwieser. — 3. Aufl., Stuttgart, 2011.

8. Згуровский М.З. Модели принятия решений в нечетких условиях / М.З. Згуровский, Ю.П. Зайченко. — К.: Наук. думка, 2011.

9. Зак Ю.А. Принятие решений в условиях размытых и нечетких данных / Ю.А. Зак. — М.: URSS, 2013. — 352 с.

10. Зак Ю.А. Вероятностный подход к оценке перспективности покупки бизнеса конкретным инвестором / Ю.А. Зак // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. — К., 2016. — № 4. — С. 23–34.