DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.10

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей

Dmytro V. Stefanyshyn, Yulija D. Stefanyshyna-Gavryliuk

Анотація


Запропоновано метод формування множини ефективних портфелів та вибору оптимальної структури інвестиційного портфеля за критерієм мінімального ризику на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей. Задача розв’язується на прикладі порівняння за ризиком структур інвестиційних портфелів, які названо базовими, що поєднують в собі три напрями інвестування у природокористуванні та враховують три різні типи ставлення носія рішення до ризику: несхильність, схильність і байдужість до ризику. Показано, що у випадку трьох напрямів інвестування з урахуванням ризику невикористаних можливостей різними способами в контексті врахування психологічної позиції носія рішення щодо ризику загалом і ризику невикористаних можливостей зокрема може бути сформована скінченна множина альтернативних структур ефективних портфелів (альтернатив), серед яких існує оптимальна на підставі попарного порівняння за критерієм мінімального ризику альтернатива.

Ключові слова


альтернатива; інвестиційний портфель; оптимізація; попарне порівняння; природокористування; ризик невикористаних можливостей

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhurovs'kyj M.Z. Stalyj rozvytok u hlobal'nomu i rehional'nomu vymirakh: analiz za danymy 2005 r. / M.Z. Zhurovs'kyj. — K.: Politekhnika. — 2006. — 84 s.

Bidjuk P.I. Doslidzhennja staloho rozvytku makroekonomichnykh protsesiv v Ukrayini / P.I. Bidjuk, V.Ja. Danylov, Joshio Matsuoki // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2015. — № 3. — S. 84–97.

Stefanyshyn D.V. Metodolohichnyj pidkhid do obgruntuvannja protyzsuvnykh zakhodiv z vrakhuvannjam ryzyku / D.V. Stefanyshyn, I.V. Trokhymova, O.M. Trofymchuk // Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja: zb. nauk. prats'. — KNUBA, ITHIP NANU, 2010. — Vyp. 6. — S. 5–20.

Drozd I.P. Kontseptsija pryjnjatnoho ryzyku ta problemy zabezpechennja tekhnohennoyi bezpeky v Ukrayini / I.P. Drozd, A.S. Okhota // Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja: zb. nauk. prats'. — KNUBA, ITHIP NANU, 2011. — Vyp. 7. — S. 82–108.

Vitlins'kyj V.V. Ekonomichnyj ryzyk: ihrovi modeli / V.V. Vitlins'kyj, P.I. Verchenko. — K.: KNEU, 2002. — 446 s.

Stefanyshyn D.V. Metod formuvannja investytsijnoho portfelja v pryrodokorystuvanni z vrakhuvannjam ryzyku nevykorystanykh mozhlyvostej / D.V. Stefanyshyn, Ju.D. Stefanyshyna // Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannja: zb. nauk. prats'. — KNUBA, ITHIP NANU, 2012. — Vyp. 9. — S. 201–212.

Rejmers N.F. Prirodopol'zovanie: slovar'-spravochnik / N.F. Rejmers. — M.: Mysl', 1990. — 637 s.

Moroz O.V. Optymal'ne upravlinnja ekonomichnymy systemamy v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku / O.V. Moroz, A.V. Matvijchuk. — Vinnytsja: UNIVERSUM-Vinnytsja, 2003. — 177s.

Jastrems'kyj O.I. Osnovy teoriyi ekonomichnoho ryzyku / O.I. Jastrems'kyj. — K.: ArtEk, 1997. — 248 s.

Bernstajn P. Protiv bogov: Ukroschenie riska / P. Bernstajn; per. s angl. — M.: ZAO "Olimp-Biznes", 2000. — 400 s.

Sjavavko M.S. Matematychne modeljuvannja za umov nevyznachenosti / M.S. Sjavavko, O.M. Rybyts'ka. — L'viv: NVF "Ukrayins'ki tekhnolohiyi", 2000. — 319 s.

Kuljan V.R. Pro modeljuvannja dynamiky portfelja aktsij / V.R. Kuljan, O.O. Jun'kova, M.V. Korobova // Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Serija: fizyko-matematychni nauky, 2016. — Vyp. 1. — S. 173–177.

Stefanyshyn D.V. Vybrani zadachi otsinky ryzyku ta pryjnjattja rishen' za umov stokhastychnoyi nevyznachenosti / D.V. Stefanyshyn. — K.: Azymut-Ukrayina, 2009. — 104 s.

Stefanyshyna-Havryljuk Ju.D. Pryjnjattja rishen' u pryrodokorystuvanni z urakhuvannjam ryzyku nevykorystanykh mozhlyvostej na pidstavi poparnoho porivnjannja al'ternatyv / Ju.D. Stefanyshyna-Havryljuk, D.V. Stefanyshyn // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2016. — № 3. — S. 51–62.

Kini R.L. Prinjatie reshenij pri mnogih kriterijah: predpochtenija i zameschenija / R.L. Kini, H. Rajfa. — M.: Nauka, 1981. — 560 s.

Mushik E. Metody prinjatija tehnicheskih reshenij / E. Mushik, P. Mjuller; per. s nem. — M.: Mir, 1990. — 206 s.

Eddous M. Metody prinjatija reshenij / M. Eddous, R. Stensfild; per. s angl. — M.: JuNITI, Audit, 1997. — 510 s.

Bejko I.V. Zadachi, metody i alhorytmy optymizatsiyi: navch. posib. / I.V. Bejko, P.M. Zin'ko, O.H. Nakonechnyj. — Rivne: NUVHP, 2011. — 624 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. / М.З. Згуровський. — К.: Політехніка. — 2006. — 84 с.

2. Бідюк П.І. Дослідження сталого розвитку макроекономічних процесів в Україні / П.І. Бідюк, В.Я. Данилов, Йошіо Мацуокі // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — С. 84–97.

3. Стефанишин Д.В. Методологічний підхід до обґрунтування протизсувних заходів з врахуванням ризику / Д.В. Стефанишин, І.В. Трохимова, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць. — КНУБА, ІТГІП НАНУ, 2010. — Вип. 6. — С. 5–20.

4. Дрозд І.П. Концепція прийнятного ризику та проблеми забезпечення техногенної безпеки в Україні / І.П. Дрозд, А.С. Охота // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць. — КНУБА, ІТГІП НАНУ, 2011. — Вип. 7. — С. 82–108.

5. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.

6. Стефанишин Д.В. Метод формування інвестиційного портфеля в природокористуванні з врахуванням ризику невикористаних можливостей / Д.В. Стефанишин, Ю.Д. Стефанишина // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць. — КНУБА, ІТГІП НАНУ, 2012. — Вип. 9. — С. 201–212.

7. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. — М.: Мысль, 1990. — 637 с.

8. Мороз О.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику / О.В. Мороз, А.В. Матвійчук. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 177с.

9. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. — К.: АртЕк, 1997. — 248 с.

10. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / П. Бернстайн; пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. — 400 с.

11. Сявавко М.С. Математичне моделювання за умов невизначеності / М.С. Сявавко, О.М. Рибицька. — Львів: НВФ "Українські технології", 2000. — 319 с.

12. Кулян В.Р. Про моделювання динаміки портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, М.В. Коробова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2016. — Вип. 1. — С. 173–177.

13. Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності / Д.В. Стефанишин. — К.: Азимут-Україна, 2009. — 104 с.

14. Стефанишина-Гаврилюк Ю.Д. Прийняття рішень у природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей на підставі попарного порівняння альтернатив / Ю.Д. Стефанишина-Гаврилюк, Д.В. Стефанишин // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 51–62.

15. Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа. — М.: Наука, 1981. — 560 с.

16. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер; пер. с нем. — М.: Мир, 1990. — 206 с.

17. Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус, Р. Стенсфилд; пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, Аудит, 1997. — 510 с.

18. Бейко І.В. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навч. посіб. / І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г. Наконечний. — Рівне: НУВГП, 2011. — 624 с.