Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації

Ya. Ye. Matsyong, Ya. H. Savula, M. V. Shcherbatyi

Анотація


Розглянуто математичну модель процесу бродіння виноградного сусла з урахуванням залежності параметрів від температури. Встановлено аналітичну форму залежності параметрів моделі від температури (експоненціальну та лінійну). Розглянуто задачі ідентифікації параметрів та оптимального керування. Наведено числові результати розв’язування задач оптимального керування (задача на швидкодію) та ідентифікації параметрів при бродінні сусла сорту Ркацителі.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ