№ 3 (2006)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Комплексне оцінювання чутливості рішення на основі методу аналізу ієрархій PDF
N. D. Pankratova, N. I. Nedashkivska 7-25

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Використання гіпотези λ-компактності при побудові навчаючої вибірки для прогнозуючих нейромережевих моделей PDF (Русский)
V. А. Krisilov, S. А. Yudin, D. M. Oleshko 26-36
Оцінка якості функціонування інтегрованих інформаційних систем PDF (Русский)
S. S. Tanyanskii, Ye. Ye. Grinyova 37-47
ebXML у розвитку ринку інформаційних послуг PDF
V. L. Pleskach 48-55

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи PDF
Yu. N. Selin 56-62

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Про моделювання систем змішаного типу в задачах аналізу та керування PDF (English)
G. Iovane, V. M. Mizerny 63-78
Критерії оптимізації управління кон’юнктурою трудових ресурсів підприємств PDF
N. N. Vnukova, I. L. Lebedeva, O. G. Zima 79-88

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації PDF
Ya. Ye. Matsyong, Ya. H. Savula, M. V. Shcherbatyi 89-98

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Моделювання задачі землекористування на гіперграфах PDF (Русский)
T. V. Zakhovalko, N. K. Maksishko, V. A. Perepelitsa 99-109

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Порівняльний аналіз нейро-нечітких систем класифікації електрооптичних зображень в умовах інформаційної невизначеності PDF
I. M. Petrosyuk, Yu. P. Zaichenko 110-124

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Множинна регресія та псевдообернення в задачах дистанційного зондування та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності PDF
V. O. Yatsenko, P. O. Khandryga, D. O. Shvets 125-133

Науково-методичні проблеми в освіті

Проблема узгодження загальноєвропейського і національного стандартів вищої освіти PDF
S. A. Ryzhkova 134-143