Деякі результати комп’ютерного дослідження базового алгоритму адаптивної ідентифікації

G. B. Odisharija, G. I. Kochoradze

Анотація


Наведено результати якісного (графічного) аналізу основних властивостей роботи базового алгоритму під впливом гаусових шумів. На основі комп’ютерного моделювання із використанням MatLab v.6.5 показано, що вплив шумів ускладнює динаміку збіжності. За відсутності шумів зростає якість ідентифікації для реалізацій з більшою кількістю кроків. Під впливом шумів реалізації, які мають кількість кроків меншу або рівну розмірності вхідного вектора об’єкту управління, погіршують якість ідентифікації, а потім із збільшенням їх кількості багатокрокові реалізації базового алгоритму покращують якість із меншою кількістю кроків.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ