№ 3 (2005)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Дескриптивні аспекти системного підходу PDF (Русский)
I. V. Redko 7-28

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Моделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій PDF
A. F. Manako 29-37
Деякі результати комп’ютерного дослідження базового алгоритму адаптивної ідентифікації PDF (Русский)
G. B. Odisharija, G. I. Kochoradze 38-47
Використання алгоритму просторового навчання штучних нейронних мереж для розпізнавання типу взаємодії нейронів по їх кроскореляційній гістограмі PDF (English)
V. V. Kovalishyn, L. V. Тетко 48-56

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Розробка систем передачі телеметричної інформації для космічних об’єктів PDF (Русский)
V. P. Zinchenko, V. O. Boorov, S. V. Zinchenko, A. V. Shteflyuk 57-72

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Імітаційні моделі ймовірних технологічних процесів небезпечних виробництв PDF (Русский)
I. V. Maksimey, V. S. Smorodin, E. I. Sukach 73-87
Адаптивні різницеві сітки при моделюванні двовимірної теплової хвилі PDF
S. A. Lukjanenko, I. B. Nimchuk 88-98

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Топологічний аналіз графов мережевих систем PDF (Русский)
A. A. Volkov 99-113
Математичне моделювання рефлексивного управління PDF (Русский)
T. A. Taran, V. N. Shemaev 114-131
Узагальнена реалізація процедури методу Дельфі та її застосування до нечітких даних PDF (English)
A. A. Dzugaev 132-142